Inom coachingbranschen erbjuder vi personlig utveckling åt våra kunder – men hur väl känner vi coacher oss själva egentligen? Det har Kimberly Ann Perry undersökt i en studie av 36 professionella coacher. Resultatet visar att coacher känner sig själva generellt bättre än allmänheten, men studien visar även att alla coacher inte fullt når upp till den medvetandenivå (4) som professor Robert Kegan, https://www.gse.harvard.edu/faculty/robert-kegan, (Harvard university, Lärande & professionell utveckling) menar är nödvändig för att hantera vuxenlivets utmaningar.

Den modell som coacherna har prövats mot kallas subjekt-objektteori. I den prövar Kegan hur vi skapar mening. Stadium 4 (av 5) kännetecknas av att man har utvecklat ett eget subjekt som gör egna livsval och sätter tydliga gränser. Krav och förväntningar från omgivningen kan hanteras. På denna nivå har man även distans till sina egna känslor, sitt inre tillstånd och man tar ansvar för sin egen inre värld. I Kegans material når knappt hälften av vuxna upp till nivå 4. I Kimberly Ann Perry’s studie nådde 72 % av coacherna upp till nivå 4 och 5 (44 % till stadium 4, 22 % till stadium 4-5 och ytterligare 6 % till stadium 5). 28 % av coacherna befann sig på gränsen mellan stadium 3 och 4.

Denna studie är intressant ur flera perspektiv.

För coacherna är det en uppmaning att kontinuerligt arbeta med sin egen självkännedom och att lära sig känna igen var ens klienter befinner sig.

Vi är föregångare och förändringsagenter som kan visa vägen genom att kontinuerligt jobba med oss själva. Trovärdig blir den som lever som hen lär. Har vi egen coach? Tar vi handledning vid behov? Hur mycket hänger du med i vad som kan öka nyttan för oss själva och våra kunder?

Coachutbildare kan fundera på hur detta område ska hanteras – via särskilda intagningskrav och/eller personlig utveckling på schemat, eller? Studien visade att nästan en tredjedel av coacherna skulle ha nytta av att utveckla sitt eget medvetande.

Sist men inte minst skulle jag vilja adressera resultatet till alla chefer som leder andra människor. Tänk vilken frihet att t ex kunna se vad som har med en själv att göra och vad som hör till den andre. Eller att kunna hålla fast vid sitt åtagande när rädslor eller andra känslor dyker upp. Eller att leda och vara proaktiv, inte offer för sin egen kalender eller annat i omgivningen.

För allmänheten kan det vara intressant att veta att det pågår en hel del studier (även utöver denna) och marknadsundersökningar av coacher och vilket resultat coachingen egentligen ger. På den senare frågan är det säkerställt många gånger om att coaching ger önskat resultat – prova själv!

Anna Eriksson
ICF Master Certified Coach

Avalona – Executive & Teamcoaching AB

Källa/avhandling (2014): Coach, know thyself: The Developmental Consiousness of Professional Coaches av Kimberly Ann Perry, Fielding Graduate University (USA)