23-26 mars samlas Internationella Coach Förbundets (ICF:s) ledare från hela världen för gemensam konferens i Warszawa. ICF har 30 000 medlemmar fördelade på 68 länder, i flera av dem finns mer än ett chapter. Under konferensens inledning delas årets Chapter Recognition Awards ut till dem som utmärkt sig med goda resultat under året. Vinnare blev ICF Colombia, Houston, Los Angeles, Minnesota, Oman, Raleigh Area, Singapore, Spain, Switzerland, Toronto, Turkey, United Kingdom och Vancouver.

Alla engagerade chapter ledare arbetar ideellt för coacher i sitt område och för att representera och presentera coachning som profession. Gott ideellt ledarskap nära kopplat till yrkesroll och profession och till nytta för medlemmarna i det egna chaptret liksom för människor runtomkring belönas.

Bland vinnarna finns exempel på god organisationsförmåga, väl anpassade pro bono projekt, events, nyetablering och förnyelse. Återkommande nyckelord i receptet på gott ledarskap när motiveringar läses upp är klar rollfördelning, engagerade ledamöter, lyssna på medlemmars behov/önskemål, samverkan och strategi. Olika länder, olika utmaningar men gott ledarskap har mer likheter än skillnader.