För omställningsorganisationen TRR är coaching ett avgörande förhållningssätt och metod som används för att skapa utveckling och resultat för individer och organisationer. ICF Sverige blir som världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher en naturlig partner till TRR.

Samarbetet inleds under hösten 2020 och innebär bland annat erfarenhetsutbyte, fortbildning och samverkan kring branschgemensamma frågor. Samarbetet ska dessutom bidra till att stärka coaching som metod inom företag och organisationer.