I veckan har mer än 800 coacher från 70 länder samlats i Prag för den globala coach-konferens som hålls vartannat år, ICF Converge. Under fyra dagar varvas föredrag med praktiska övningar, utställare och ett ständigt flöde av konversationer deltagare emellan. I vimlet hittar man andra coacher som i någon annan del av världen jobbar med samma typ av kunder eller metoder som en själv och också inspirerande skillnader att lära av.

Inledande keynote var Frans Johansson runt att navigera i osäkra tider genom att bejaka mångfald, vidga perspektiven och reflektera över om de ramar runt hur vi uppfattar omgivningen fortfarande håller eller om det finns andra sätt att göra det på. Våga pröva många idéer och satsa inte allt på samma kort. Hämta inspiration från nya ställen, utanför dina vanliga cirklar. En uppvärmd publik var sedan redo att ta sig an några dagars inflöde av nya idéer och tankar.

Under de fyra dagarna erbjöds 60+ presentationer runtom i Prags kongresscenter, till det kom ett tiotal organiserade samtalstillfällen och oräkneliga spontansamtal. Konferensen hade delat in i fyra teman: Bygga (eget coachföretag eller en coachande kultur på en arbetsplats), Forskning, Praktik med konkreta verktyg och samtal om metoder samt Upptäcka där framtidsspaningar avlöste varandra. Att välja vilken session man ska gå på när 5-6 går parallellt och flera verkar intressanta är bland det svåraste som deltagare. Inte konstigt då att paussamtalen ofta också blir ett snabbt återberättade av de olika sessioner man varit på och vad som togs med ur dem, man tankar ur dem som var på de sessioner man själv missat. Inspirationen från varje presentation sprids därmed långt utöver de deltagare som var i rummet. Man intervjuar någon som var där, letar reda på bilderna från den i converge-appen och försöker suga så mycket som bara känns möjligt ur sina fyra dagar.

Den svenska gruppen på Converge växer, vi är fler och fler som åker. Under inledningen visas traditionellt vid globala konferenser flaggor för alla länder som deltar och det var en stor grupp som ställde sig upp för Sveriges flagga. I år har vi också haft glädjen att representeras av en talare. Carin Bladh hade på fredagseftermiddagen en session där hon berättade om ICF coachpodden och hur den arbetats fram inom ICF Sverige. Ett tjugotal deltagare lyssnade intresserat när hon beskrev vad som lärts medan de byggt den.

Vid lördagens avslutande session presenterades årets vinnare i Prism award Procore technologies inc från USA, ett företag som utmärkt sig genom kraftfull implementering av interncoaching i organisationen. Presenterades gjorde också de hedrade unga ledarna i Young leaders award och de utvalda i ICF circle of distinction, samtliga framstående bidragande till coachingens utveckling.

Några spännande nyheter presenterades i VD Magda Mooks och globala ordförande Jean-Francois Cousins avslutande del. ICF har vuxit kraftfullt under en lång följd av år och ser ut att fortsätta så framåt. För att bättre möta de diversifierade behoven inom förbundet kommer en omorganisation att genomföras under 2020. From 1 januari byter organisationen namn till Internationella coaching förbundet (coach byts alltså ut mot coaching). Under det paraplyet samlas sedan ett antal underavdelningar som var för sig kommer att ha en egen global styrelse men ändå en tydlig hemhörighet i moderorganisationen ICF, international Coaching Federation.

Delarna kommer att vara:

  • Coach practitioners
  • ICF Foundation
  • Thought leadership
  • Coaching in organizations
  • Certification of coaches
  • Accreditation of training programs

 

Mycket arbete har också på senare tid lagts på att se över de Etiska riktlinjerna och ICFs 11 kärnkompetenser för att uppdatera dem i linje med hur coaching utvecklats och bedrivs idag. ICF har firar 25 år under nästa år och mycket har förstås hänt sedan riktningen lades. Det blir dock inga revolutionerande omdaningar av kärnkompetenserna, ändringarna beskrivs mer som moderniseringar, förenklingar i uttryck och ökad tydlighet. I mitten av november lanseras de nya dokumenten.

Under 2020 kan vi se fram emot firande av 25-årsjubileet och 2021 kommer nästa Converge någonstans i världen. Runt om hördes när deltagarna bröt upp: ”See you in 2021”, årets Converge gav uppenbar mersmak.

Nu närmast får den konferenssugne styra kosan mot Stockholm och stora coachdagen  den 11 november, ICF Sveriges nationella konferens. Vi ses där!