Internationella Coach Förbundet (ICF) är en global organisation med drygt 26 000 medlemmar från 134 länder. 23-26 augusti samlades 1 600 av dem på en global konferens i Washington, USA. Aktuell forskning, metoder och erfarenheter presenterades i ett 70-tal olika föreläsningar.

”Vi är mycket glada att erbjuda detta globala event efter flera år av regionala och mer ämnesfokuserade konferenser.” säger Magda Mook, global VD för ICF. Den senaste globala konferensen i organisationen var 2012 och suget efter en fullskalig konferens var nu stort.

”Coacher har en ständig vilja att lära och utbyta erfarenhet. Att kunna samlas såhär och lyssna till spjutspetsforskning, framtidsspaningar och delad erfarenhet från kollegor är ovärderligt.” säger Lena Gustafsson, ordförande i ICF Sverige. ” Vår bransch växer fort och kunskaperna kring hur och varför metoderna fungerar blir allt tydligare allteftersom neuro-vetenskapen gör framsteg. På en konferens av det här slaget sprids erfarenheter och byggs nätverk mellan olika kulturella kontexter och vår gemensamma kunskapsbank växer.”

Konferensen rörde sig kring fyra teman: metoder, affärsutveckling, forskning och framtid. Inom dessa teman erbjöds föreläsningar och workshops, utställare och nätverkande. Under konferensen gick också det officiella startskottet för ICF Ignite, ett initiativ inom ICF Foundation som kommer att verka för projekt där coachning används som medel för att arbeta med FN:s 2030 Sustainable Development Goals inom området utbildning.