Personliga ICF mail (Google konto)

Som volontär organisation är det viktigt att vi skapar enkelhet, är kostnadsmedvetna samt strävar efter minimal administration. Därav använder vi Google mailserver samt flera andra Google verktyg såsom Google Drive för arkivering av dokument mm. Som ideell organisation har vi blivit godkända av Google som nonprofit organization (NPO) vilket gör att vi har tillgång till stora delar av Googles utbud helt kostnadsfritt, bra eller hur 🙂

🎥 Kort instruktionsfilm om hur du kommer åt ditt ICF Konto 

 

Mall för mailfot till din ICF mail:

 

Med vänlig hälsning / Kind Regards

Förnamn Efternamn
Roll/Titel
International Coaching Federation
Sweden Charter Chapter
förnamn.efternamn@coachingfederation.se
www.coachingfederation.se

🎥 Här hittar du en kort instruktionsfilm för hur du lägger till din mailfot