ICF Ecosystem och hur vi inom ICF Sverige arbetar för våra medlemmar

2021 presenterade ICF det globala varumärket: ICF Ecosystem. ICF:s ekosystem speglar ICF:s intressen inom olika områden av coaching branschen och representeras i ICF Ecosystem av sex separata ”Family organizations”. ICF Global har ett strategiskt långsiktigt samarbetsavtal med PwC Global (PriceWaterhouseCoopers), som är ett av världens största konsultbolag, med syfte att vidareutveckla certifieringsarbetet och själva medlemsorganisationen. Läs mer om ICF Ecosystem på ICF Global där också den visuella bilden av ICF Ecosystem framgår: https://coachingfederation.org/about/the-icf-ecosystem . Under hösten kommer ICF Global kommunicera till alla individuella medlemmar om dessa olika 6 ”Family Organizations” och inbjuda till att ansökan till respektive del inom den globala Family Organization.

Inom ICF Sweden Charter Chapter (”ICF Sverige”) har vi alltid haft en gemensam styrelse för all verksamhet. Under vårt senaste verksamhetsår (2021/2022) har vi inom ICF Sveriges styrelse jobbat strukturerat och lagt många ideella timmar att förtydliga och anpassa ICF Sverige organisationen utifrån ICF Global Ecosystem samt våra svenska medlemmars önskemål och behov utifrån medlemsmötet på årsmötet 2021. Allt med en målsättning till långsiktighet, smidig succession och tydlighet för valberedningen att rekrytera nya engagerade medlemmar till ICF Sverige förening och styrelse. Vi är en ideell organisation och samtliga engagerade jobbar ideellt. ICF Sverige har nu processer, styrning, strukturer och aktiviteter inkl. roller, ansvar och en tydlig budget. Vi har också tydliggjort vad som är skillnaden vad man ”får” mellan att vara medlem i ICF Global och ICF Sverige och mycket mer! Vi har fått mycket fin feedback av våra nordiska länder och delar av EMEA att lära sig mer av av ICF Sverige.

Förändringar är både svårt och roligt. Roligt för att det är en framtidstro att vi med våra över 150 chapters i 70 länder ska bli fler medlemmar och vi kan skapa synergier tillsammans med ICF Global. Svårt för att inkludera information för alla 150 chapters i 70 länder samtidigt. Det är tillsammans vi kan visa kraften inom ICF. Coaching är ett yrke och att vi inom ICF är stolta över att grunda oss på våra kärnkompetenser, vision och mission. Det sätter vår gemensamma standard som coacher och underlättar för våra beställare att förstå vad coaching som yrke är. Inom ICF Sverige har under 2021/2022 vårt fokus varit på att öka kunskapen om vad coaching är generellt och mer specifikt för beställare.

Som en demokratisk förening i ICF Sverige lyssnar vi på våra medlemmar och det har vi även gjort i vårt arbete och anpassat ICF Sverige kostym efter medlemmarnas behov och önskemål (genom en workshop på årsmötet) och det presenterades på ICF Sverige årsmötet 2022 med vår plan för aktiviteter som medlemmarna önskade sig.

Som medlem vill vi att man ska vara stolt över att vara ICF certifierad och vi är stolta att vara medlemmar både i ICF Sverige och ICF Global. Vi hoppas vi blir fler medlemmar och certifierade coacher i världen och ICF Global har en kraftig tillväxtplan! Välkommen ombord du med som medlem i ICF Sverige! Tipsa gärna och vi blir fler medlemmar i Sverige!

Hoppas vi även ser dig som medlem när ICF Global styrelse och familjeorganisationen: ”Professionell coachers” kommer till Sverige och pratar framtid och strategier mm den 29 september i samband med mässan Personal & Chef i Stockholm: https://icf.confetti.events/poc2022/?invite=a0bafa54bf0338782978c404c50b4402ba5d