Under några intensiva dagar samlades Internationella coachförbundets ordföranden från olika länder för gemensam konferens kring ledarskap.

Deltog gjorde ledare från 140 olika länder och Sverige representerades av Johan Hederstedt, vice ordförande i ICF Sverige och föreslagen som ny ordförande till årsmötet om drygt en månad. Konferensens fokus var leadership och coachning. Inför konferensen hade varje deltagare förberett sig genom att ta fram sin egen vision, värderingar, övertygelser och ledarstil. Under konferensen gavs sedan gott om tillfälle att både uppdatera sig på de senaste nyheterna i världens största förbund för coacher, ICF, och att utbyta erfarenheter med andra ordförande från hela världen.

ICF Sveriges arbete med strategiska frågor och brett engagemang väckte uppmärksamhet och många kontaktade Johan för att höra mer om arbetet i förbundet. Ett givande utbyte för alla parter. ”Kul att vara där och bidra och få inspiration” hälsade Johan från konferensen.

De nordiska ordförande som deltog samlades och enades om fortsatt samarbete efter konferensen. Ett ökat nordiskt utbyte är att vänta, mer om hur det utformas kommer att utkristallisera sig i fortsatta samtal.

Nordiska ordförande ICF samt José de Sousa från regionalt servicecenter