Vi har idag ett internationellt arbetsliv där människor, idéer och företag rör sig över gränserna.Det väcker utmaningar i individer och i organisationer. Interkulturella möten att hantera. Ledarskapsstilar som möts, organisationsmönster som följer med ut i nya kontexter. I det sammanhanget föddes och växer ICF.

ICF är idag världens största organisation för coacher med drygt 29 000 medlemmar i 140 länder. Alla med samma definition av coaching, 11 kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Det ger dig som jobbar eller driver företag internationellt en unik trygghet i att välja leverantör. Var du än är i världen kan du hitta ICF-coacher i området som jobbar utifrån samma grund som du är van vid hemifrån.

Många coacher jobbar dessutom internationellt själva, följer med sina kunder ut i världen och bygger nätverk med kollegor i olika delar av världen. ICF anordnar globala konferenser och arrangemang där coacher möts för erfarenhetsutbyte, nätverkande och utbildning.

För dig som driver företag i flera länder betyder det att du kan sätta en gemensam struktur för coachprogram för dina anställda oavsett vilken enhet de jobbar på. En ICF certifierad coach uppfyller samma kvalitetskrav oavsett var denne bor. Du kan ha en gemensam kravnivå på inköpta coachinsatser och vet vad du får.

Den företagsledare som startar företag i flera länder, för att marknaden finns där, för att sänka produktionskostnader eller av andra skäl tar ofta coachingen med sig ut och tar samtalen virtuellt när de är ute och reser. Ibland används den egna coachen även som nav i uppbyggnaden av program för ledarskapscoaching i de nya enheterna. Denne har bakgrundskunskapen kring hur entreprenören organiserar och kan kommunicera med de lokala coacherna i uppbyggnaden.

För dig som arbetar i olika länder och brukar använda dig av coachning är det en trygghet att veta att du kan alltid söka upp ICF i området och hitta en coach med lokal förankring och samma utbildningskrav för sin certifiering var du än är.

Jorden runt pågår nu aktiviteter under 2016 års Internationella Coachvecka #icw2016, inomICF-Global.

Här inom ICF Sverige, #icfsverige har vi en artikelserie som rullar varje dag under veckan.
Måndag 16 maj : Världens största branschorganisation för professionella coacher
Tisdag 17 maj: Vad är ICF-coaching?
Onsdag 18 maj: Coaching kan bidra signifikant till ledares utveckling
Torsdag 19 maj: Coaching – kompetensutveckling för det moderna arbetslivets krav
Fredag 20 maj: Tips att tänka på när du väljer en coach
Lördag 21 maj: ICF globalt – vi finns där du behöver oss
Söndag 22 maj: ICF-coachernas kunder berättar