Funktioner och personer inom ICF Sverige

Samtliga volontärer nås enkelt genom att skicka ett mail till gruppmail volontar@coachingfederation.se som är ett gruppmail som innehåller samtliga volontärers coachingfederation mail.

Vidare har varje arbetsgrupp en gruppmail som gör att man enkelt når alla medlemmar i gruppen, se nedan.
Dessa gruppmail styr även accesser till alla mappar och filer som ligger inne på G-Drive.

Accesser hanteras centralt av admin@coachingfederation.se