Vid ett globalt ledarskapsforum inom ICF, internationella coach federationen, träffades i veckan över 200 coacher från 130 länder över hela världen i Charlotte, USA, för att diskutera branschens frågor. För de nordiska länderna kan det bli startskottet för en fördjupad samverkan. ”Vi har mycket gemensamt i de nordiska länderna och kommer framöver att vara mer aktiva med att bjuda in till varandras event.” berättar Lena Gustafsson, ordförande i ICF Sverige och landets representant på plats.”Samtliga nordiska länder arbetar med virtuella träffar och det är då enkelt att bjuda med medlemmar från de andra länderna och öka medlemsvärdet och utbytet mellan våra länder.”fortsätter hon.

När coacher från hela världen träffas samlas ett stort kunskapskapital kring vad som rör sig inom affärsvärlden liksom karriär och livsstil. Nya trender inom ledarskap och erfarenheter av tendenser i olika världsdelar lyfts.

En av dem som framträder är de skillnader ett generationsbyte på arbetsmarknaden medför där de yngre medarbetarna attraheras av andra egenskaper hos en arbetsgivare än de äldre. Flera coachföreträdare kunde vittna om hur företag bygger upp program för att säkra tillgången på coachning till sina medarbetare och hur det ger en fördel i attraktionskraft på ny arbetskraft. Tidigare var coaching ofta förbehållet de högsta ledningsnivåerna i ett företag men där sker ett skifte på många håll.

En trend som kommer starkt i USA är samverkan med universitet där coachorganisationer och universitet lieras i samverkansprojekt där talangfulla studenter förses med egen coach under en period på väg in i arbetslivet.

När kopplat till det är trenden att unga talanger förses med coach tidigt i karriären. Ett skifte kan vara på väg från den från 80-talet odlade idén om att följa passionen. Det är kalla tider på många arbetsmarknader och människor på väg in i karriären vill hitta sin väg att jobba sig in och få fäste samtidigt som de behåller sin särart och sina unika kompetenser. Hårt arbete behövs, men utan förankring i värderingar och visioner tröttnar milleniegenerationen och flyttar på sig. Nu söker man vägar att kombinera passionen, värderingarna och det faktiska arbetet och bygga sin karriär från det. Ambition tar plats bredvid passion.

Arbetsmarknad och ledarskap är i ständig förändring. en yrkesgrupp som ständigt står med fingret på pulsen där är coacherna. I Charlotte surrade luften under några dagar av erfarenhetsutbyte och inspiration sprids mellan kontinenterna i ICF, den globala organisationen för professionella coacher.