Vid ett globalt ledarskapsforum inom ICF, internationella coach federationen, träffades i mars över 200 coacher från 130 länder över hela världen i Charlotte, USA, för att diskutera branschens frågor. Nya trender inom ledarskap och erfarenheter av tendenser i olika världsdelar lyfts i gränsöverskridande samtal. För de nordiska länderna kan det bli startskottet för en fördjupad samverkan. Läs hela artikeln här.