Vid Mässan Personal & Chef i Stockholm den 1-2 december medverkade ICF Sverige för att möta upp det stora intresset för coaching och ge nycklar till kvalitetssäkring för den som vill ta in coacher i sin verksamhet. En växande företeelse där vi tydligt ser att coaching på alla nivåer är med och stärker svenskt näringsliv.

Coaching var i en undersökning från 2019 den näst snabbast växande branschen, efter reseindustrin. Skulle samma undersökning göras om idag skulle det förmodligen se annorlunda ut. Pandemin slog undan benen på resebranschen medan behovet av coaching på både individuell och teamnivå ökat ytterligare när gamla strategier inte längre fungerar, distansarbete blev vardag för många och team behöver hitta nya sätt att bygga och leverera.

Intresset för ICF Sveriges monter var stort berättar Malin Avalon Engquist, Kommunikation & Marknadsansvarig inom ICF samt projektledare för ICF:s deltagande mässan Personal & Chef. ”Redan första dagen var mässan full av liv och montern full av nyfikna personer. Det var härligt att äntligen få träffas fysiskt igen!”

I montern medverkade ett antal medlemmar som själva anmält sitt intresse. De kom från olika delar av landet och bjöd av sin tid för att mässdeltagarna skulle kunna få kunskap om coaching genom ICF Sverige, branschförbundet som samlar svenska coacher och är en del av det internationella förbundet International Coaching Federation (ICF). Dessa erfarna coacher bjöd på kunskap och byggde nätverk, det ska vara lätt att hitta bra coacher när man behöver dem. Pia Lund Rössler,  Anneli Lindeberg och Sara Åberg mötte i montern besökare från olika branscher och diskuterade utifrån coachperspektiv kompetensutveckling och HR-frågor. Ett givande erfarenhetsutbyte som bidrog till ömsesidig omvärldsbevakning och inspiration att arbeta vidare för ökat utbyte. ”Jag tar med mig en stor dos inspiration från härliga möten.” säger Sara och Anneli instämmer ”Det blev under våra samtal tydligt hur viktigt det faktiskt är med coaching i näringslivet.”

 

ICF Sverige är en ingång utan egenintresse. Förbundets syfte är att upprätthålla kvalitet och etik i en snabbt växande bransch. Väljer man en ICF certifierad coach vet man att man får en coach med både praktisk och teoretisk utbildning och ett krav på sig att fortsätta kompetensutveckla. Certifieringen ska förnyas vart tredje år och i samband med det ska nya utbildningsbevis visas upp. ICF Sverige är en samlingspunkt och kvalitetssäkrare för såväl coacher som utbildare och en kunnig samtalspart för den som ska upphandla coaching till sig själv eller sin organisation.

Utöver utställarrollen bjöd ICF Sverige också mässans deltagare på kunskap kring teamcoaching, en växande företeelse. I ett läge där många team fått omvärdera sitt sätt att arbeta och ledare känner sig vilsna när distansarbetet tvingats på kunde ICF bidra med en presentation kring hur ICF:s globala kärnkompetenser kan användas för att stötta och utveckla team. Två rutinerade teamcoacher, Anna Sanderoth Vilkas och Peter Hård, medverkade i mässans föreläsningsprogram med en presentation kring teamcoaching som ett sätt att bygga och underhålla effektiva och hållbara team.  (se dem här i en film från dagen)

Under mässan passerade ett stort antal intresserade ICF:s monter och fick med sig mer kunskap hem om olika certifieringsnivåer, hur det går till att utbilda om man vill ha in coachingen internt i företaget vilket blir mer och mer vanligt eller tips inför upphandling för den som vill hitta rätt när kompetensen köps in.

För Carola Hjertén var just att höja kunskapen bland inköpare ett viktigt motiv att avsätta tiden som volontär på mässan. ”För mig kändes det viktigt att det blir känt vad ICF står för, vad det innebär att vara diplomerad eller certifierad enligt ICF, hur vi coachar och att ICF är en kvalitetsstämpel.”

I det instämmer Dennis Larsson, ordförande i ICF Sverige som nöjd kan summera en givande insats från förbundet. Det finns så många olika typer av coacher, vi vill genom närvaro på externa event öka kunskapen om ICF och professionell kvalitetssäkrad coaching. Sedan är det ju en stolthet som ordförande att vi som ideellt branschförbund har helt fantastiska medlemmar som på volontärbasis ställer upp och bidrar mot visionen att göra coaching till en integrerad del av ett välmående samhälle. Vi ser att coaching bidrar till svenskt näringslivs utveckling.”

 

Lars Lagerstedt, volontär från ICF Sverige sammanfattar efter mässdagarna de frågor och budskap som utkristalliserat sig som topp fyra, här är det du som missade mässan behöver veta:

  1. ICF kvalitetssäkrar välutbildade coacher genom en certifieringsprocess.
  2. För att få vara certifierad ICF-coach behöver man fortsätta utbilda sig
  3. ICF har en hemsida där certifierade coacher presenteras och är sökbara utifrån ort och/eller certifieringsnivå
  4. Vi har förslag på hur ett coachkontrakt kan se ut.

 

 

Även sedan mässan stängt sina portar och montern packats ned finns förstås ICF Sverige här för dig som vill veta mer om hur svensk coaching stärker svenskt näringsliv. På www.coachingfederation.se hittar du både information och kontaktvägar.

Ytterligare läsning om mässan och svensk coaching:

Hos Företagarna: https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2021/november/valbefinnande-och-resultat-med-hallbara-team/

SvD: https://esvd.svd.se/1017/annonsbilaga/472679/2021-12-01/r

Morgondagens företag: https://issuu.com/human-performance/docs/morgondagens_fo_retag_5_2021_issue/4

Branschen.se:https://branschen.se/2021/11/16/bygga-och-utveckla-hallbara-team/?fbclid=IwAR2WUKrHSEammYIYIJO9epCPM8X3ok0bEeiaPM3gz22pNzcEmnWjOcU3Rmw

 

 

About Lena Gustafsson