Pressmeddelande ICF Sverige

ICF Sverige Strategisk Partner inom Välgörenhet – Wake Me Up

Inom ICF finns verksamhetsområdet ICF Foundation som arbetar med välgörenhet och sammanför professionella coacher med lämpliga organisationer för att genom coaching underlätta social utveckling.

Med hjälp av partnerskap inom välgörenhet visar vi att coachning kan användas för att stärka organisationer över hela världen och göra coaching till en integrerad del av ett välmående samhälle.

Wake Me Up (WMU) är en ideell förening vars ändamål är att arbeta för ett ökat välmående hos ungdomar. WMU erbjuder kostnadsfri coaching för ungdomar 16-22 år i syfte att främja välmående och möjliggöra stöd vid personlig utveckling.

Syftet med partnerskapet;

  • ICF och WMU arbetar tillsammans för ett hållbart samhälle.
  • Tydliggör vikten av kvalitetssäkrad professionell coaching.
  • ICF stödjer WMU, där många av ICF s medlemmar bidrar med sin tid och profession som coacher.
  • Bidra till att stärka coaching för Sveriges ungdomar.

Samverkan sker i respektive partners kanaler, ICF Sverige och Wake Me Up.

För mer information:
Lena Asplund Sander
Vice President & Strategic Partner Director
International Coaching Federation, Sweden Charter Chapter
lena.asplundsander@coachingfederation.se

Julia Karhu
Verksamhetschef
Wakemeup
julia.karhu@wakemeup.se

 

 

 

About Malin Avalon Engqvist