Vi är många volontärer som jobbar inom olika områden inom ICF Sverige och det är inte lätt att komma ihåg vad alla gör och vem som är var, därför vill som är en del av redaktionsrådet presentera oss och ge dig ett ansikte så du lättare vet vem vi är och vad vi jobbar för.

Vår gemensamma ambition är att förse medlemmarna och marknaden med intressanta inspel kring coaching, vad det är och hur det används men också konkreta tips användbara för egen del antingen du är coach själv eller potentiell klient. Vi försöker hålla en mix av artiklar med mer internt fokus, dvs intressanta för den som själv är coach, och externt fokus, dvs intressanta för kunder och andra intressenter.

Vi vill sprida kunskap och nyttan med coaching för individen, organisationer och samhället.

Vårt gemensamma fokus är även att vara en länk till alla medlemmar som vill nå ut och publicera externa artiklar. Hör av dig till oss redaktion@coachingfederation.se om du har något som du tycker är bra och vill publicera det.

Varma hälsningar

Lena Gustafsson, Sati Bacchus, Marie-Louice Wallin, Susanne Dellhammar