ICF tar certifieringsprocessen till nästa nivå

Certifieringsprocessen för coacher, och ackrediteringen för utbildningsföretag, uppdateras nu av ICF för att bli tydligare och för att motsvara de högt ställda krav och förväntningar som finns på en ICF-certifiering och den ICF-certifierade coachen.

De olika utbildningsnivåerna kommer framöver att heta;

  • Level 1 (tidigare ACSTH)
  • Level 2 (tidigare ACTP)
  • Level 3 (ny).

Dessa är utbildningsmässigt anpassade för de olika certifieringsnivåerna ACC, PCC resp MCC (de ändrar inte namn).

Viktigt: Coacher som redan har utbildning enligt nuvarande system, såsom ACTP eller ACSTH, och som vill söka ny eller högre certifiering påverkas INTE – mer än vad som framgår nedan.

ICF uppdaterar i certifieringsprocessen till följd av att ICF:s kärnkompetenser nyligen uppdaterats. I korthet innebär förändringarna följande:

  • Uppdaterade ansökningsvägar för certifiering, där även de nya Level 1, 2 och 3 finns med.
  • Färdighetsprovet (t ex inspelade coachsamtal), kommer att bedömas enligt nya kriterier och riktlinjer vilka utgår från de uppdaterade kärnkompetenserna.
  • Ett helt nytt kunskapsprov införs, ICF Credentialing Exam, vilket utformats för att bedöma sökandes kunskaper och färdigheter i de uppdaterade kärnkompetenserna.

Förändringarna träder i kraft 1 augusti 2022. Ansökningar inskickade från och med det datumet hanteras enligt dessa nya regler.

Från och med 1 augusti 2022 måste alla som söker certifiering, göra det nya kunskapsprovet. Detta även om coachen tidigare gjort och blivit godkänd på Coach Knowledge Assessment (CKA).

Läs mer om dessa förändringar i nedanastående länkar;

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/elevating-credential-process

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/how-to-apply