Runtom i världen pågår nu aktiviteter med anledning av internationella coachveckan. En del av dem inom ett lands gränser, en del i samlingsprojekt med coacher från flera länder.

Coaches Supporting Young Entreprenurs (CSYE) är en grupp coacher från EMEA-regionen som samverkar kring att lyfta fram coaching som kompetensutveckling bland entreprenörer. I gruppen ingår Lena Gustafsson PCC från Sverige tillsammans med Gaetane Lenain, ACC från Belgien, Kathryn Pope, PCC från Storbritannien, Barbara Asimakopoulo, PCC från Grekland, Ave Petri, PCC från Oman och Béatrice Melin, MCC från Frankrike.

Tillsammans arrangerade de under tisdagskvällen ett webinarie för att uppmärksamma internationella coachveckan och vad coaching kan betyda i en entreprenörs vardag. 40 registrerade deltagare från Europa och Mellanöstern deltog. Temat för webinariet var ”The emergency vs Strategy dilemma” och belyste på olika sätt hur det omedelbara och till synes brådskande riskerar att tränga ut det strategiskt viktiga samt gav tips på hur det kan motverkas.

Under webinariet delade Lena och Gaetane med sig av varsitt verktyg de sett att klienter ofta har nytta av i arbete med dilemmat. Lena i form av en fyrfältsmodell där att göra-listan istället delas upp i område definierade på två skalor: Hur bråttom är det? Hur viktigt är det? På så sätt skapas en ökad tydlighet inför prioriteringar. Gaetane beskrev en femfrågemodell kallad Procrastinate on purpose byggd på Rory Vadens bok om tidsoptimering.

Kvällens program innehöll även två gäster som bjudits in att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med en coach. Entreprenörerna Athina Dova med sitt snabbväxande företag Owiwi som förändrar rekryteringsbranschen i Grekland och Christina Guttierez-Malmbom som representerade kombinatörsvarianten av entreprenör genom att vid sidan om sitt dagtidsjobb driva en av Sveriges nya och spännande kultursatsningar, Smålandsoperan.

De båda gästerna delade i ett samtal med Lena och Gaetane öppet med sig av sina erfarenheter av att balansera kortsiktig brandsläckning mot strategiskt arbete. Athina som haft individuell coaching i starten av sitt företagande för att identifiera kärnvärden, upptäcka och arbeta bort sina egna bias. Hon beskrev hur det hjälpt henne att se klarare på sina prioriteringar och hitta det hon behövde komplettera sin vardag med för ett rikt liv som entreprenör. Utfallet blev bland annat en ny hobby. Hon tränar numera regelbundet martial arts som ett sätt att stanna kvar i kroppen och koppla sina dagliga erfarenheter till en fysisk aktivitet.

Christina beskrev hur användandet av en teamcoach hjälp dem som team att bli tydligare i sina olikheter, hitta en ny respekt för varandra och vägar vidare från låsningar. De båda lyfte hur varje entreprenör behöver en plats att tänka stort på och någon att reflektera tillsammans med och spegla sig i och hur en coach bidrar till både personlig och affärsmässig utveckling.

Avslutningsvis bjöd Ave på en democoaching där Christina arbetade sig igenom en aktuell frågeställning och därigenom gav deltagarna ett smakprov på vad coaching kan vara. Samtliga deltagare har nu efter webinariet möjlighet att teckna upp sig för en kostnadsfri prova på coaching med någon av de arrangerande coacherna för att få en egen förstahandsupplevelse av vad coaching kan vara för dem.

CSYE bjöd också in till sin nästa aktivitet. De kommer i juli att medverka som föreläsare vid Coaching at Works konferens i London där de kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att coacha entreprenörer i olika länder.