I Sverige kom försommarkänslan tidigt och våren har lagt sig på plats, även om värmen försvinner. Nu för tiden är vi uppkopplade och kan jobba både ute och inne, hemma och borta oavsett årstid. Digitaliseringens effekter på oss är stora och vi vet ännu inte hur stora. Vi har tillgång till en massiv informationsbas.I en färsk artikel skriver Anna Sanderoth Vilkas om nya ”AFS:en” och om våra hjärnor, som är designade för 40 000 år sedan och ett liv på savannen. Nu blir våra hjärnor överfulla, nästan oavsett om vi vill eller inte. Så länge du är aktiv, i arbetsliv och föreningsliv, så är det i princip ett måste att vara uppkopplad och ”med på tåget”. Många reagerar med olika typer av stressreaktioner och en spontan handling kan vara att ta sig tillbaka till det naturliga, till naturen för att hitta sig själv igen.

Med dessa inledande ord vill jag teckna några exempel på vilken nytta coaching kan göra ur individ-, grupp- och organisationsperspektiv. Nyckelordet är kommunikation – hur individen blir medveten om sin egen kommunikation och vad som påverkar denna. Alltså inre tankar och processer (inom individen), kommunikation med andra irl och även via digitala verktyg. Komplexiteten har ökat med stigande valmöjligheter – vi är alla olika och med teknikens hjälp kan vi välja och lära oss nytt i högre utsträckning än för bara 5 år sedan. Internet är som en stor plats för lärande och frågan är hur vi tar till oss kunskaperna och hur vi lyckas skapa vår egen balans i det digitala flödet, i våra liv och arbetsliv mer generellt. Citat från män och kvinnor som fått coching av en ICF-coach (samlat in citat från olika coacher) bidrar med att illustrera min artikel och här följer;

Citat nr 1: ”Mitt mål var dels att utveckla mig själv,/…/. Den huvudsakliga perioden som varade under 12 månader var som att gå en skräddarsydd utbildning där jag ständigt fick tillfälle att utmana mig själv och mina tankemönster. Varje möte blev ett kreativt samtal om personlig utveckling, ledarskap och förändringsprocesser där jag sen fick specifika övningar som skulle genomföras. I den processen tillkom mycket eftertanke, analys och skrivande. Just skrivandet var en viktig del där jag kände direkt hur jag utvecklades./…/Coachningen gav mig ökad insikt om mitt inre landskap, om mina egenskaper och det gav mig verktyg hur jag kunde utveckla dem. Att under processens gång kunna få möjlighet att sätta ord på specifika egenskaper gör att de blir synliggjorda på ett helt annat sätt och det skapade en ny medvetenhet. Det är just den medvetenhet som är en viktig del i ens personliga utveckling. /…/ regelbundet medvetligöra mina styrkor och det hjälpte mig att hitta nya vägar, lösa problem och behålla fokus på mina mål. Jag har senare använt mig av den kunskapen i arbetslivet, i föreningslivet, bland vänner och bekanta, för att lyfta min omgivning till en högre nivå och för att skapa en plattform av givande samtal om personlig utveckling. Det har förbättrat kommunikationen avsevärt och varit en positiv del i att bygga relationer och nätverka. Min erfarenhet av att ha fått professionell coachning har jag kunnat lyfta fram både i mitt CV och i arbetsintervjuer vilket har resulterat i att jag har kunnat profilera mig mer och det har ökat mina möjligheter karriärmässigt. Det har gjort att jag med en helt annan självinsikt har kunnat se möjligheter, utnyttja min kreativitet och maximera min potential. Jag kan varmt rekommendera professionell coachning för den som har ett intresse att utveckla sin potential och hitta nya oupptäckta vägar. Vägar som kan leda till nya destinationer.”

Egen företagare.

Lägg märke till att en coach kan arbeta på samtliga plan (se ovan) och bidra och hjälpa till att sortera i val, prioriteringar, proportioner, reda ut t. ex. vad som egentligen är stressande – vad som går att påverka, välja bort, stå ut med, förhålla sig till och så vidare. Det behöver inte gälla digitalisering, eller internet, det var som sagt ett exempel. Det kan gälla arbetsuppgifter som blir övermäktiga, när tiden inte räcker till. Det kan gälla stämningen på jobbet. Det kan gälla säljdippar pga nya köpbeteenden hos kunderna. Frågor om hur man ska få medarbetarna att stanna kvar, skapa mervärde, öka försäljning, minska sjukfrånvaro och förebygga stress. Coachingens verktyg fungerar och kanske vill du läsa kundnöjdhetssiffror i procent, fördelade på olika områden, hämtade från ICF Globals studier. Här får du se svar på andras resultat i små cirklar och läsa på engelska, klicka här! En intressant rapport finns att läsa, också den på engelska, och den talar om vad en coach kan göra för dig, belyst ur olika synvinklar. Klicka här.

Oavsett vilken roll du har i arbetslivet, chef, vd, del av ledningsgrupp eller medarbetare så finns det verktyg. De stora ledarna i världen och i företagsvärlden använder sig av den kompetens som coacherna har. Själv brukar jag säga att coaching är upplevelsernas konst. Du behöver själv få uppleva för att få tag på kraften. För att illustrera mångfalden av branscher som anlitar coacher, så får fler kundupplevelser och citat knyta ihop veckan. Citaten ger liv och känsla åt de siffror som vi kan läsa i forskningsrapporterna om en modern tjänst. I korta, eller lite längre ordalag beskriver kunderna hur det upplevt nyttan och värdet av att anlita en coach och här öppnas fönster mot framtiden!

Citat nr 2”Det blir väldigt uppenbart att lösningarna kommer inifrån mig.”

Arbetsledare offentlig sektor.

Citat nr 3: ”I min coaching växte en enkel och naturlig rutin fram ur mina vanliga arbetsdagar. Därför fungerar den och ger ro att arbeta effektivt (och att koppla av sedan). Jag har nu en smidig och fungerande vardag där saker blir gjorda i rätt tid.”

Småföretagare,

Citat nr 4:” Riktigt bra har det känts! Jag blir mer och mer säker för varje dag som går. Jag gillar framstegen. Dom små, små framstegen som kan göra så oerhört mycket på lång sikt. Du har verkligen fått mig att se förändringen. Du har lyckats bromsa mig när jag behövt bromsas och sparkat på mig när det varit läge för det.Varenda sekund av vår coachning är värdefull.” 

Entreprenör

 

För redaktionsrådet, Carin H Bladh

Här inom ICF Sverige, #icfsverige har vi en artikelserie som rullar varje dag under veckan.
Måndag 16 maj : Världens största branschorganisation för professionella coacher
Tisdag 17 maj: Vad är ICF-coaching?
Onsdag 18 maj: Coaching kan bidra signifikant till ledares utveckling
Torsdag 19 maj: Coaching – kompetensutveckling för det moderna arbetslivets krav
Fredag 20 maj: Tips att tänka på när du väljer en coach
Lördag 21 maj: ICF globalt – vi finns där du behöver oss
Söndag 22 maj: ICF-coachernas kunder berättar