Här kan du ladda ned den PowerPoint som ICF Sverige tagit fram i syfte att klargöra vad coaching är och nyttan med coaching.

*” anger obligatoriska fält

Namn*