En snabb rundfrågning bland ICF-anslutna coacher i landet visar att nio av tio upplever att det svenska näringslivet nu gasar på efter en återhållen höst. Läs hela nyheten här.