Martin Richards är läraren som blev ICF certifierad coach och nu verkar för att utveckla den svenska skolan. Gamla modeller med piskor och morötter är ineffektiva i ett modernt skolsystem och med självständiga människor säger han, vi måste hitta nya vägar att möta utmaningarna. Nu arbetar han med att lära ut coachande metoder och tankesätt till både lärare och elever.

Han har själv en bakgrund som lärare berättar att det finns många utbildade coacher i Sverige som också är lärare. En del av dem har bytt karriär och arbetar idag som coacher men många av dem har gått coachutbildningen för att skaffa sig en verksam metodik att komplettera sitt pedagogiska arbete med och använder det nu som en del av sin yrkesvardag. Det coachande förhållningssättet bidrar till att stimulera ansvarstagande, självständigt tänkande och egna lösningar både bland kollegor och i elevernas studiesituation.

2006 jobbade Martin i coachning med att formulera sitt eget livsmål och snart stod det klart att den utmaning han skulle komma att ta sig an kunde formuleras i en tydlig mening ” My mission is to evolve the education system.” Nu består den största delen av hans arbetstid av utbildningar och workshops på skolor runt om i landet. han vänder sig till både lärare och elever i olika upplägg och med ett brinnande engagemang.

I sitt arbete med lärarna är han noga med att betona sitt coachande förhållningssätt och att lyssna se och inte döma. Jag kommer inte för att döma, jag kommer för att stödja läraren i sin utveckling, min viktigaste fråga är ”Vad vill du utveckla?” och därefter ”Hur ska vi göra det?”
Vi arbetar med situationer som uppstått och tittar på dem lite närmare, 5 sekunder innan, vad hände då? Hur och när visste du att det här skulle uppstå? vad vill du göra nästa gång?
För det mesta sker arbetet individuellt men ibland också i lärarlag om 5-10 som till vardags jobbar tillsammans i klassrummet. genom de coachande verktygen får lärarna tillgång till reflektion och medvetenhet kring sitt arbete och utvecklar egna metoder för just den klass och den elev de just nu behöver möta.

Med eleverna jobbar han med föreläsningar där han pratar om lättillgängliga coachverktyg som GROW-modellen, balanshjulet och värderingar. ”Det handlar om att skapa relation med eleverna och utifrån det ge dem tillgång till redskapen för att hantera sin tillvaro” säger Martin. ”De har sina självklarheter och kunskapsområden där jag är helt ny, till exempel tekniska lösningar som är självklara för dem och nya för mig. Jag har det här som jag kan erbjuda dem och som hjälper dem vidare.”

Mötena med eleverna har gett mig tillgång till helt nya verktyg säger Martin, tekniska lösningar jag hittat i de samtalen har hjälpt mig komma till skott och skriva en bok. Genom att formulera mina önskningar att ha en sekreterare som skrev ned det han tänkte och formulerade det till texter fick han tips om lösningar som dragon dictate och scrivener som hjälpt honom i processen med att skriva sin bok. ”Jag lär elever och lärare att så funkar det säger Martin, ”om man säger sina problem, omvandlar dem till ett önskemål och säger dem till någon utanför sin egen bubbla så kanske de har lösningen”.

Martins bok A coaching approach to education är uppbyggd i sex steg där han delar med sig av sina erfarenheter utifrån tre perspektiv, elvens, lärarens och coachens. Boken som kom ut i september har med sitt handfasta upplägg och inbjudan till reflektion väckt intresse och används redan som studiematerial på en göteborgsskola som sökte material för gemensam pedagogisk stimulans och input.

Martin Richards själv går vidare och jobbar med nya lösningar för att (r)evolutionera skolan både i Sverige och globalt. mer reflektion, mindre morötter och piskor är hans grundrecept och han är fullt beredd att vara en del i förändringen varhelst det finns skolor och lärare som är nyfikna på hans metoder.