Här kan du ladda ner godkända ICF logos.

Medlemsbadge och Certifieringsbadge är individuella vilka du kan ladda ner via ditt konto på Credly 

ICF Global samarbetar med Credly för att säkerställa giltigheten för dessa badges.