Varje människa som utmanar sina tankebanor och vågar möta sina rädslor och ta nya steg för att nå sina mål i till exempel sitt ledarskap gör något stort. Något stort som ofta får en positiv betydelse inte bara för dem själva utan också för dem som finns i deras närhet, vilket i sin tur ofta leder till många goda ”ringar på vattnet” effekter. Därför är det värt att hedra varje person som tar ett aktivt beslut att arbeta med sig själv. ICF Sweden Coachee Award är en utmärkelse som firar de utvecklingsresor vi coacher ser våra kunder genomgå.

Vinnare av årets Coachee Award blev Joakim Eurenius, ny VD som vann med motiveringen: ”En mycket lyckosam coaching av en VD i en utsatt position med ett antal parallella utmaningar att hantera. Från förändringsrädsla till teamwork och där kommunikation, lönsamhet och öppenhet varit i fokus.”

Joakim säger själv att största nyttan med en coach var att få hjälp att strukturera upp och analysera situationen tillsammans med en utomstående. Jag fick andra perspektiv och idéer till alternativa lösningar. Det är lätt att ”göra som man alltid gjort” och coachingen ”tvingar” en att bryta mönster och se alternativa vägar. Det gav dessutom stort genomslag att ta in coachen i ledningsgruppen – dynamiken blev avsevärt bättre och mer öppen efteråt. Jag fick också större förståelse för vilka underliggande problem som fanns och hur jag kunde hantera dem.

Anna Eriksson har varit Joakims coach under den här tiden och vi passade på att ställa ett par frågor till Anna med anledningen av vinsten.

Vad i Joakims resa är du mest fascinerad eller stolt över?

– Ja det är ju fantastiskt kul att få följa med på en resa där osäkerheten och frågorna är många till en början för att successivt förändras till mod, beslutsamhet, ökad energi – en tydligare riktning och åtagandet – och därmed också resultat.

Är det något som sticker ut i den här berättelsen?

Med Joakim tänker jag främst på hans villighet att pröva nya sätt att ta sig an olika utmaningar. Först med styrelsen, sedan med sitt eget team/ledningsgrupp. Han vågade vara uppriktig och tog riktigt modiga beslut. Sedan var det roligt för vi hade mycket samarbete kring hans ledningsgrupp. Jag vill verkligen gratulera honom – tycker att hans resa är föredömlig. Utmärkande är att han snabbt tog till sig och förstod värdet av att få med sig teamet.