Tredje priset i Coachee award gick till Ilandaskolan klass 7a-9a som under en treårsperiod när skolan tillsammans med Handelskammaren arbetade med projektet, Entreprenör 3.0. I projektet inbjöds olika företag till samarbete med skolan däribland Länsförsäkringar, Helmia, Konsum Värmland och Carin Coach AB. Samarbetet med Carin syftade till att få insyn i hur ensamföretagaren arbetar samtidigt som Carin i detta samarbete coachade klassen, bland annat genom ett månadsbrev. Månadsbrevet med öppna coachfrågor var det viktigaste verktyg som höll processen vid liv, mellan de fyra fysiska träffarna per år. Frågorna vände sig till individen och dennes skolarbete, insatser, och vägen framåt… Bland annat fick eleverna ”mini-coacha” varandra genom ett formulär som Carin skapade. De utforskade på så sätt sina mål och började tänka mer medvetet framåt.

Åsa Molander lärare och mentor för klassen berättar att projektet och coachingen bidragit till den goda måluppfyllelsen i klassen. – När de tre åren var till ända kunde vi konstatera att vi hade noll procents ogiltig frånvaro, vilket är ett fantastiskt gott tecken på att eleverna trivdes och att det var ett gott samarbetsklimat.

ICF Sweden Coachee Award är en utmärkelse för att hedra de fantastiska utvecklingsresor vi coacher ser våra kunder genomgå. De sätter mål, utmanar rädslor och skapar nya mönster i sina liv. Vi ville lyfta fram dem och låta andra ta del av coachernas berättelser.