Digital Badge

I syfte att säkerställa att (ICF) certifierade coacher inte missbrukar användandet av sin certifiering och då den endast gäller i 3 år har ICF global tagit fram en digital badge som du som certifierad coach kan använda för att validera din certifiering. Läs mer om digital badge här (Englska)!

Mallar

Ladda ner mall för Klientlogg här (Excel)

Ladda ner mall för CCE Poängs logg här (Excel)

Member Toolkit

På coachfederation hittar du mer mallar och material som kan vara användbara för dig som coach. Membership toolkit hittar du här (i inloggat läge)