Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli MCC-certifierad.

Välkommen till fortsättningen på din certifieringsresa!

ICF har tre certifieringsnivåer för dig som vill certifiera dig som coach – ACC, PCC och MCC.

MCC är en certifiering för dig som är rutinerad och mycket erfaren i rollen coach och som ägnar ditt yrkesliv huvudsakligen åt coaching.

En MCC-certifiering visar att du som coach har utvecklat en djupgående förmåga att använda kärnkompetenserna i coaching i ett tydligt partnerskap med dina klienter. Den intygar också att du har en djupgående förståelse för ICF:s definition av coaching, kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

En MCC-certifiering är giltig i tre år och behöver därefter förnyas. För att få förnya din certifiering behöver du kunna visa att du under dessa tre år kontinuerligt fortsatt att fortbilda dig som coach genom utbildningar på en hög nivå. Du kan läsa mer om förnyelse av certifiering här.

Vad krävs för en MCC-certifiering?

 • 200 timmars coachutbildning
 • 2 500 timmars coacherfarenhet
 • 10 timmar mentorcoaching
 • Godkänd muntlig examination
 • Godkänd skriftlig examination (ICF Credentialing Exam)

Du som ansöker om en MCC-certifiering kan göra det via två olika vägar. Vilken väg du ska välja beror på vilken typ av utbildning du har gått. Båda vägarna har samma fem grundkrav (utbildning, erfarenhet, mentorcoaching, muntlig examination och skriftlig examination) och resulterar i samma MCC-certifiering. I flikarna  nedan kan du läsa mer om de olika vägarna och kraven som ställs för att ansöka om en MCC-certifiering.

Läs mer under varje flik nedan.

Utbildningskrav och ansökningsvägar
På MCC-nivå krävs 200 timmars coachutbildning. Dessa utbildningstimmar kan genomföras på ett eller flera ICF-ackrediterade eller icke-ackrediterade program. Vilken utbildning du har styr vilken certifieringsväg du ska gå:

Level 3:
Level 3-programmen omfattar de utbildningstimmar, mentortimmar och den muntliga examination som krävs för att ansöka om en MCC-certifiering. Level 3-utbildningar är öppna för individer som har en PCC-certifiering. Om du har slutfört ett Level 3-program kan du skicka in ditt Level 3-diplom och dina erfarenhetstimmar i din certifieringsansökan. När granskningen av din ansökan är klar kommer du att göra den skriftliga examinationen.

Vid din ansökan skickar du in:

 • Utbildningsintyg (t ex diplom)
 • Erfarenhetstimmar

När ICF har granskat din ansökan får du ett mail med information om hur du bokar tid för din skriftliga examination. När du genomfört din skriftliga examination med godkänt resultat är allt klart och du kan invänta ett mail som bekräftar din certifiering.

Pris för Level 3-vägen:

 • ICF-medlem: $675 USD
 • Icke-medlem: $825 USD

Beräknad tid för bedömning: 18 veckor

Se exempel på ansökan.

_________________________________________________________________________________________

Portfoliovägen

Denna väg är för dig som gått icke ICF-ackrediterade utbildningar eller använder CCE-poäng för din ansökan.

Vid din ansökan skickar du in:

 • Läroplan från utbildningen
 • Omfattande dokumentation av dess innehåll som visar att utbildningen möter ICF:s krav
 • Utbildningsintyg (t ex diplom)
 • Erfarenhetstimmar
 • Uppgifter om mentorcoaching
 • Två inspelade coachsamtal (20-60 min)
 • Transkribering av inspelade coachsamtal

Pris för Portfoliovägen:

 • ICF-medlem: $675 USD
 • Icke-medlem: $825 USD

Beräknad tid för bedömning: 18 veckor

Se exempel på Portfolio-ansökan.

_________________________________________________________________________________________

Om du känner dig osäker på vilken väg som är rätt för dig så kommer du att få hjälp med detta när du påbörjar din ansökan om certifiering hos ICF Global. Där får du möjlighet att svara på frågor om din utbildning, dina erfarenhetstimmar m.m. och genom dessa svar kommer du att hamna på rätt väg i din ansökan.

Erfarenhetskrav

För att ansöka om en MCC-certifiering måste du ha minst 2 500 timmars coacherfarenhet. Dessa räknas från starten av din coachspecifika utbildning*. Som en del av din ansökan måste du fylla i ett intyg av denna erfarenhet.

Erfarenhetstimmarna måste ha varit med minst 35 klienter. Av de 2 500 eller fler erfarenhetstimmarna ska minst 2 250 av timmarna vara med betalande klienter.

*ICF definierar coachspecifika utbildningar som kurser om minst 30 timmar varav minst 24 timmar ägnas åt utbildning i ICF:s kärnkompetenser. Berättigade kurser kan vara ICF-ackrediterade eller icke-ICF-ackrediterade. Observera att alla icke-ackrediterade program och CCE-ackrediterade kurser är föremål för granskning av ICF som en del av portfolioansökningsvägen.

Besök sidan Coaching Experience för mer information om erfarenhetskrav, inklusive alla godkända vägar för coacherfarenhet och hur man dokumenterar dem. Längst ner på den sidan hittar du också ICF:s klientloggsmall som du kan använda om du vill.

OBS: Klientloggen skickas inte in som en del av ansökan på grund av lagen om GDPR. Dock bör coachningsloggen finnas för att kunna uppvisas vid en eventuell granskning av ICF.

Krav på mentorcoaching

De som ansöker om en MCC-certifiering via Portfoliovägen måste bifoga intyg på minst 10 timmars mentorcoaching till sin ansökan. De mentorcoachingtimmar som skickas in vid en MCC-certifieringsansökan kan inte vara samma mentorerfarenhetstimmar som använts vid en tidigare ansökan om ACC- eller PCC-certifiering. De som ansöker via Level 3-vägen genomför sin mentorcoaching som en del av sin coachutbildning.

Mentorcoachingtimmarna måste genomföras under en period av minst 3 månader. Av de 10 timmarna med mentorcoaching måste tre timmar vara individuella. Övriga sju timmar kan vara individuella eller i grupp.

För MCC-certifiering måste mentorcoachen inneha en ICF-certifiering på MCC-nivå.

Besök sidan Mentor Coaching för mer information om mentorskap och, om du behöver, för att hitta en mentorcoach.

Muntlig examination

De som ansöker om en MCC-certifiering måste genomgå en muntlig examination med godkänt resultat. Denna examination genomförs genom att en ICF-examinator granskar två inspelade coachsamtal med transkribering som skickats in av den sökande.

Coachsamtalet ska vara med en vanlig klient som har anlitat dig som coach och inte i någon annan egenskap, och ska pågå mellan 20-60 minuter.

Besök sidan Performance Evaluation för mer information, inklusive kraven för ljud- och transkriberingsfiler och en översikt över minimikraven för kärnkompetenserna på MCC-nivå.

Skriftlig examination

Alla som ansöker om en MCC-certifiering, oavsett ansökningsväg, måste genomgå ett webbaserat skriftligt prov med godkänt resultat.

ICF Credentialing Exam är utformat för att bedöma en coachs kunskap om och förmåga att tillämpa ICF:s definition av coaching, ICF:s kärnkompetenser och ICF:s etiska riktlinjer.

ICF Credentials and Standards samarbetar med företaget Pearson VUE för att tillhandahålla den skriftliga examinationen. Genom sitt globala nätverk av testcenter och OnVUE (Pearsons onlinetjänst) kan de som ansöker antingen genomföra sin examination på plats på ett Pearson VUE-testcenter eller hemma alternativt på kontoret medan de övervakas av en kontrollant online.

Besök sidan Exam Information Page för mer information om examinationsprocessen, länkar till ICF:s styrdokument och se exempel på examinationsfrågor m.m.

Översikt/tabell

I den här tabellen har vi sammanställt ovanstående information på ett lite mer överskådligt sätt för att göra det ännu enklare för dig att se vad som skiljer de olika vägarna mot en MCC-certifiering åt.

 

Redo att ansöka?

Du kommer nu att förflyttas till ICF Globals hemsida där du får börja med att svara på några frågor för att avgöra vilken väg du ska gå när du ansöker om din certifiering.

När du har svarat på frågorna får du logga in. Om du redan är medlem använder du bara ditt användarnamn (e-post) och lösenord. Om du inte ännu är medlem, kan du enkelt fylla i dina uppgifter för att ändå skicka in din ansökan.

När du loggat in och kommer till certifieringen får du steg för steg fylla i och ladda upp de uppgifter, intyg och eventuella inspelningar och andra dokument som behövs för att styrka din ansökan.

Stort lycka till!

Vill du ansöka om certifiering?

Ansök nu

Vill du veta mer om ICF:s certifieringsprocess?
Titta på ICF:s instruktionsvideos (engelska)

Vill du få mer information om vägen mot en MCC-certifiering?

Läs mer hos ICF Global

Har du fler frågor?

Varmt välkommen att kontakta oss!