Ann-Sofie Lindh

Namn:

Ann-Sofie Lindh

Medlemsbadge:
Cerfifieringsbadge:

Coaching skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat. Professionell coaching är ett förhållningssätt som är kraftfullt och hållbart över tid för utveckling och bestående effekter. Det professionella arbetssättet inspirerar och hjälper våra kunder att utvecklas, träna och komma framåt i den riktning som är viktig för framgång och välmående. Coachingen använder tankeväckande, kreativa och lösningsorienterade processer för att skapa insikter, förståelse för möjligheter och hinder till bestående lärandemönster i tanke och känsla. Alla delar i processen ger framåtskridande effekter som gör skillnad i kundens resa från nuvarande läge till det i som ska bli annorlunda nästa dag och i framtiden. Utvecklingen blir särskilt kraftfull och bestående när vi använder styrkan och samspelet mellan tanke och känsla till vad och hur. Kundnytta och mål för vem? Våra kunder, klienter, kan vara ledare, team eller individer, och de flesta av dem är chefer, ledare eller medarbetare inom olika organisationer och företag. Många av våra kunder idag är entreprenörer och företagare, där bl a ledarskapets betydelse tränas att genomsyra alla leden i företagandet. Målet för coachingen formuleras tillsammans med klienten, och det kan t ex handla om att komma vidare i ett dilemma eller i en utmaning till att nå ett visst mål, eller att utveckla, förändra eller att finna lösningar eller att göra val. Hur jobbar vi? Den kvalitetssäkrade coachingkompetensen hos coachen möjliggör att klienter maximerar sin personliga och professionella potential för den riktning, mål och utveckling man vill nå. Vanligen sätts en plan, tillsammans med oss, på 6-8 tillfällen för coachingen under en 5-6 månaders period, där fria kortare avstämningar mellan samtalen ingår i det överenskomna paketpriset. ALLCaN är coachens hemvist. ALLCaN utvecklar ledare, team, individer och organisationer för framgång och välmående genom den professionella coachingen i företaget ALLCaN Consulting AB. Vi vet att det coachande förhållningssättet skapar nya perspektiv och kraftfulla resultat för framgång och välmående. Ett resultat som ger insiktsfull och användbar nytta för både dig personligen och din yrkesroll i den organisation eller företag du befinner dig i. ALLCaN har ett stort engagemang för kundnytta, är nyfiken och har förmågan att leda för handling och utveckling mot uppsatta mål, där just coachingmetodiken används med framgång. Övertygelsen i samarbetet med kunder handlar om att det är människan som själv gör skillnad med sina förmågor, och vi vet att "Alla kan". Grunden i det handlar om vårt personliga ledarskap, och att leda sig själv, och att ta steg för att förstå "Vad och Hur" till kopplingen mellan tanke och känsla och vad den gör med oss, dvs vad ska göras och hur gör jag det eller hur gör teamet det (=samarbetet). https://allcanconsulting.se/kontakt. Välkommen att kontakta oss, så berättar vi gärna mera. Ann-Sofie Lindh, ICF ACC och ägare av https://allcanconsulting.se/kontakt. ALLCaN Consulting AB

Kontaktinformation

Besöksadress:

Hallonvägen 3a Lindome Västra Götalands län 437 42 SE, 43742 Lindome

Telefon:

+46723947090

Epost:

ann-sofie.lindh@allcanconsulting.se

Bokningssida:

Podcast:

Hemsida:

https://www.allcanconsulting.se/

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/allcan-annsofielindh/

Twitter:

TILLBAKS