Dennis Larsson

Namn:

Dennis Larsson

Medlemsbadge:
Cerfifieringsbadge:

Dennis är en senior ledarskapscoach, förändringsledare samt NLP trainer med erfarenhet att leda och driva hållbara förändringar på såväl individ, team som organisationsnivå. KUNDER HAN JOBBAR MED Dennis kunder är oftast företagare och chefer som känner att deras ledarskap och verksamhet behöver transformeras för att möta nya krav, behov och förväntningar från såväl medarbetare som kunder mm. ERFARENHETER Med sina 30+ års erfarenhet inom affärs-och ledarskapsutveckling (varav 24 inom IKEA Corporate) älskar Dennis att driva utveckling och förändring som genererar hållbara förändringar. Han har erfarenheter från flera olika branscher (privata såväl som offentliga). Han har över 1 000 timmars coachingerfarenhet och har coachat 100-tals personer. Han mixar pragmatiska och välbeprövade metoder som stödjer både individ, team och organisation i transformationen mot hållbara resultat. TJÄNSTER - Enskild Coaching - Team Coaching - Workshops - Föreläsningar - Ledarskapsutbildningar - NLP Certifieringsutbildningar (INLPTA) - Förändringsledning CERTIFIERINGAR - ICF - Professional Certified Coach (PCC) - Certified NLP Coach & NLP Trainer - INLPTA - Certified Executive Conflict Coach Practitioner - WorkplaceBig5 (Paragdim) - 360 Feedback - Change Style Indicator (CSI) - Influence Style Indicator (ISI) - Certified SME Board Member - Styrelseakademin SAGT OM DENNIS Lennart Jonsson, Ägare - EC2M AB “Jag kände oro inför nya viktiga kundmöten med kunder som var mycket större än mina tidigare erfarenheter. Jag var orolig över hur jag skulle hantera eventuella invändningar och komma till avslut. Jag anlitade Dennis som mentor och coach och det skapade för mig och mitt företag mycket positiva resultat. Vi flerdubblerade omsättning och på det personliga planet har det givit mig en bättre självkänsla. Idag känner jag mig trygg i mig själv och de tjänster som vi erbjuder. Dennis har fått mig att fokusera på rätt saker och jag skulle inte vara där jag är i dag utan Dennis. Jag kan varmt rekommendera Dennis om du vill utveckla dina förmågor och ditt företag! Maria Berg, Verksamhetschef - Barnen Framför Allt ”Jag anlitade Dennis för Coachning då jag stod inför en tuff omorganisation och behövde stöttning i min process. Dennis var fantastisk på att lyssna, han var intresserad och satte sig lätt in i problematiken jag hade och de utmaningar jag stod inför. Han fick mig att se mina styrkor och vägar framåt. Mycket skickligt kunde han få mig att hitta mina egna lösningar vilket kändes väldigt positivt. Han hjälpte mig se hur jag skulle navigera och hur jag själv skulle få kontroll över situationen, istället för att vara ett offer för omständigheterna. Att bli coachad av Dennis gav mig mycket bra självinsikt, ett stärkt självförtroende, målmedvetenhet och en plan för genomförande. Vill du få nya insikter om dig själv, utmanas i ditt sätt att se på tillvaron, få hjälp att skapa din framtid så som du vill ha den då rekommenderar jag varmt att du anlitar Dennis som coach. ANNAT Dennis ingick i ICF Sveriges Styrelse under 2019 - 2022 (ordförande 2020-2022) och är en av rösterna i ICF Coachpodd 2020 - 2022

Kontaktinformation

TILLBAKS