Lena Gustafsson

Namn:

Lena Gustafsson

Medlemsbadge:
Cerfifieringsbadge:

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.2002 startade jag Guldkanten och sedan dess har jag fortsatt att bredda och utveckla verksamheten. Jag jobbar idag som coach inom Sverige och internationellt. Coachning hos mig sker numera oftast via telefon och webbmöte, smidigt anpassningsbart till högproduktiva klienters aktiva vardag. Jag coachar individuellt och i grupp samt erbjuder teamcoaching.Klienternas huvudområden är oftast relaterade till yrkeslivet som ledarskap, entreprenörskap, effektivitet och liknande men vi är hela människor som gör det vi gör, samtalen blir personligt professionella där jag utmanar tankemönster såväl runt uppgifter som vem du är och vill vara för att nå dina mål.Jag tar även emot klienter för mentorcoaching på ACC och PCC nivå där jag som mentor coachar dig på dina coachingfärdigheter, på väg mot nästa certifiering eller som en del av din kontinuerliga kompetensutveckling.Min drivkraft i arbetet är att se individer och organisationer växa och utvecklas. Oavsett om ambitionen är att utveckla och förfina där du är eller att sträva uppåt och utåt ser jag din kraft och dina unika förmågor.

Kontaktinformation

Besöksadress:

Smedbäck , 36433 Åseda

Telefon:

+46708776186

Epost:

lena@guldkanten.com

Bokningssida:

https://coachingwrx.com/en/login/guldkanten

Podcast:

Hemsida:

http://www.guldkanten.com

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/lena-gustafsson-129a9010/

Twitter:

https://twitter.com/LenaGuldkanten

TILLBAKS