Marie-Louice Wallin

Namn:

Marie-Louice Wallin

Medlemsbadge:
Cerfifieringsbadge:

Coaching- Ett möjligheternas möteCoaching- kan beskrivas som en resa för att lära känna dig själv bättre, för att få ut mesta möjliga av dig själv och ditt liv.Coaching handlar om att utforska nya kontinenter på din karta - att hitta dina drivkrafter, dina styrkor, din längtan och din motivation.Syftet med coachingen är att starta konkreta förändringar i ditt liv. på ett inre eller yttre plan. Coaching är ett samarbete där du har alla kunskap om dig och ditt liv. Som din coach bidrag jag bidrag med att lyssna och att ställa frågor som underlättar för dig att skapa nya perspektiv och kraft till att hitta dina egna svar och vägar till förändring.Coaching ger dig möjlighet till nya perspektiv - att se situationen på ett annat sätt skapar möjlighet för nya beslut och nya handlingar . Alla vägar leder till Rom - det viktiga är att du hittar din väg!- Vill du växa som människa?- Vill du stärka din självkänsla?- Vill du få bättre balans i livet?- Står du inför vägval i livet?- Vill du utveckla dina relationer?- Vill du skapa ny inspiration i livet/ yrkeslivet?- Vill du minska stress och öka välbefinnandet?- Behöver du hjälp för att sätta mål, fokusera på dina mål, nå dina mål?Våra möten sker på min mottagning, Falkenbergska Kvarnen, i Västerås, på telefon eller videomöte (Zoom)Jag erbjuder professionell coaching till privat personer och företag. https://www.novus-utveckling.se/ Jag driver också en ICF - godkänd coachutbildning, Novus Coachutbildning https://www.novus-utveckling.se/

Kontaktinformation

Besöksadress:

Flitstigen 8, 725 97 Västerås

Telefon:

0703744027

Epost:

ml@novus-utveckling.se

Bokningssida:

Podcast:

Hemsida:

http://www.novus-utveckling.se

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/marie-louice-wallin/-Louice Wallin

Twitter:

https://www.novus-coachutbildning.se/

TILLBAKS