Medlemsbrev 1 / 2023
Hej alla bästa ICF coacher och medlemmar!Det händer mycket positivt inom ICF! Här kommer en sammanfattning som omfamnar både inspiration och information!

Årsmötet 2023 nalkas och det kommer en separat inbjudan med tid och datumsamt valberedningens (valberedningen@coachingfederation.se) önskemål av nya medlemmar som vill vara engagerade i nästa år och framtidens styrelse.På årsmötet kommer vi att presentera i ICF Sverige strategi som omfattar som vanligt gemensamma ICF vision, mission samt också en strategi med en budget. Vi stärker ICF-varumärket – det är tillsammans vi skapar framtiden! Att vara Certifierad Professionell Coach och ha Professionell Coaching som profession är ett av budskapen vi vill lyfta fram under året. Kom med på årsmötet – där vi också har en kortare workshop för engagemang och att ”ses live” på mässan Personal & Chef i september!

Vad händer just nu?
Medlem:

Zarrina Alieva, ansvarig från styrelsen kring medlem, har precis matchat 60 medlemmar i Coach-cirklar. Coach-cirklarna växer och det är jättekul och ett starkt medlems värde. Om du vill vara med nästa tillfälle, hör du av dig till Zarrina.alieva@coachingfederation.se

Ny medlemsförmån:
För alla svenska coacher som är medlemmar inom ICF Sverige har vi skapat ett material som du kan använda dig av när du träffar kunder eller är ute på externa nätverk. Här kan du ladda ned den PowerPoint som ICF Sverige tagit fram i syfte att klargöra vad coaching är och nyttan med coaching. Materialet är på 20 slides och har talarnötter som support.

Vill du också dela ut och sprida kunskap kring beställarkompetens är du också välkommen att ladda ned skriften ”Ställ krav på din coach det gör vi”. Mål och syfte med stiften är att berätta om coaching och vad ICF är och underlätta för upphandling och beställning av coachingtjänster.

ICF Global har fler förmåner att ta del av inom coaching och verktyg.

Fortbildning:
Ytterligare en viktig medlemsförmån är att löpande upprätthålla ICF Sveriges fortbildningar och erbjuda CCE-poäng under året. Vi kommer från 2023 jobba tematiskt med årshjul och teman: Ledarskap, Team, Hälsa, Karriär och Supervision samt ICF kärnverksamhet. Fortbildningarna har ca 50–150 deltagare varje gång med både ICF- medlemmar och betalande externa gäster. Nästa tillfälle är 1 marskring psyksik hälsa.

Har du kunskap att vara med och föreläsa inom ICF Sveriges Fortbildning?
Vi Välkomnar varmt våra seniora medlemmar
att vara engagerade inom Fortbildningarna och dela med sig av kunskap! Det är tillsammans vi gör skillnad!. Vi välkomnar också ICF svenska ackrediterade utbildningsföretag att föreläsa inom ICF Fortbildning i Sverige. Vi anpssar tidpunkt för Fortbildning efter ICF årshjul tematiska områden: Ledarskap, Team, Hälsa, Karriär och Supervision. För att visa intresse – klickar du in på länken.

Kunskap & Utveckling
Vi kommer under våren igång med nya ICF podden! Anna Grassotti & Birgitta Harberg som ansvarar för Podden kommer först ut kommer vi bjuda in Britt Weide och Anki Roth och samtala kring Supervision! Supervision är ett av våra tematiska områden! Vi har fem tematiska områden: Ledarskap, Team, Hälsa, Karriär och supervision.

Mässan Personal & Chef
Boka in mässan i din kalender redan idag! 27–28 september https://www.personalchefsthlm.se. Mer information om kostnadsfritt inträde via ICF Sveriges inbjudan kommer under våren. Det vi söker nu är medlemmar som vill vara med och engagera sig på mässan.! De 2–3 personer kommer också vara med i den successionen och ansvara för 2024 års mässa. Syfte och mål med ICF monter och vara synliga på mässan är att synliggöra varumärket ICF. Kontakt malin.avalon@coachingfederation.se om du vill vara engagerad på mässan Personal & Chef!

Utöver att vi har jättekul på mässan finns vi också med på Scen: kunskap och inspiration den 28 september kl 13.30.14.00. Tema för året är Supervision / Coachande handledning. Scen kommer Malin Avalon Engquist närvara tillsammans med Anki Roth och Britt Weide som ansvarar för ICF tematiska område just inom detta team.

Ha det så bra och varmt lycka till med ditt coachande!

Styrelsen ICF Sverige