Medlemsbrev

2023-09-20

Hej !

Äntligen är höstterminen igång för ICF Sweden Charter Chapter. Vi har rivstartat med flera webinar och ännu fler spännande framför oss.

I det här medlemsbrevet finner du information om följande:

Strategiarbetet
Vad tycker våra medlemmar
Era åsikter visar vägen
Ses vi live på Personal- och chefsmässan (inkl. bokhyllan)
Vi söker fler volontärer

 

Strategiarbetet

ICF Sweden Charter Chapter är en del av ICF Global, det är därför en självklarhet att vår strategi ska gå hand i hand med den övergripande strategin som du ser på bilden nedan.

 

När styrelsen skulle samlas för att sätta gemensamma fokusområden för perioden vi har framför oss, var din röst oerhört viktig för oss. Vad tycker våra medlemmar att vi gör bra och vad vill de se att vi förbättrar? Det var väldigt längesedan vi aktivt sökte svar på den frågan nu var det dags.

Vad tycker våra medlemmar?

Vi skickade ut en enkät till alla medlemmar som i sitt medlemskap i ICF Global har angivit att de är knutna till ICF Sweden. Av 438 möjliga respondenter, svarade 23% det vill säga 100 personer på enkäten.

Här är sammanfattningen av de tre viktigaste punkterna som vi medlemmar är nöjda med och de tre viktigaste punkterna att förbättra:

Det medlemmarna är nöjda med:

1. Positiv medlemsupplevelse: Medlemmarna uttrycker en allmän positiv känsla av medlemskapet i ICF och uppskattar organisationens arbete.

2. Bra variation och kvalitet på aktiviteter: Medlemmarna är positiva till det breda utbudet av ämnen och aktiviteter som erbjuds, samt den höga kvaliteten på dessa aktiviteter.

3. Fortbildning och resurser: Medlemmarna uppskattar de fortbildnings-möjligheter och resurser som finns tillgängliga på ICF:s hemsida.

Det medlemmarna vill förbättra:

1. Ökad synlighet och kommunikation: Medlemmarna önskar ökad synlighet för ICF i samhället och bättre kommunikation om organisationens aktiviteter och förmåner.

2. Tydligare medlemsnytta och värde: Det finns en efterfrågan på tydligare kommunikation om vad medlemskap i ICF innebär och hur det skapar skillnad.

3. Förbättringar i volontärverksamheten: Medlemmarna vill se mer samordning, engagemang och synlighet för volontärer samt en ökad kunskap om vad volontärarbete innebär.

Era åsikter visar vägen

Först och främst, ett stort tack till alla er som valde att besvara enkäten. Era åsikter, ICF Globals strategier och våra egna påbörjade strategiska initiativ visade oss vägen framåt. Vi kommer att bygga vidare på det vi gör idag som är uppskattat och fungerar bra, mycket av det handlar om de fortbildningsaktiviteter som vår fortbildningsgrupp utför på ett så proffsigt sätt. Vi kommer även att fortsätta arbeta med informationen på vår hemsida för att göra den ännu tydligare.

Vi hör er önskan att bidra till en ökad synlighet för coaching i samhället. Vi har identifierat målgrupper med vilka vi kommer söka samarbete för att öka kännedomen om coaching som profession.
Vi kommer att fokusera på att förmedla våra resultat, standards och den kvalitet vi står för. Vi ska vara det naturliga valet när individer, grupper, team och organisationer vill nå sin fulla potential oaktat inriktning. Tillsammans kan vi öka förståelsen för att coaching är en metodik med oändliga tillämpningsområden.
Genom er feedback ser vi även en stor möjlighet att bli bättre på att skapa vår egen interna berättelse. Vi kan göra mycket mer för att förmedla medlemsnyttan och värdet i att vara medlem i vår branschorganisation. Du kommer uppleva att vi är vetgiriga inom detta område, när vi senare under hösten skickar ut fler enkäter med frågor till alla oss medlemmar.
I enkäten fångar vi upp önskemål om ytterligare nätverkande och lärande. Ett sätt att komma närmre varandra och mötas är att fördjupa arbetet med våra områden för kunskap och utveckling (På engelska Communities of Practice, https://coachingfederation.org/communities-of-practice). Vi ser framför oss levande grupper som utvecklas inom sina områden. Den resan börjar med att vi kommer söka volontärer att driva de olika områden framåt.
På samma tema kan vi redan nu informera om att vi kommer att ordna en inspirationsdag till våren, kanske i samband med vårt årsmöte. En dag med nätverkande, lärande och utveckling i fokus. Vi återkommer inom kort med information om denna.

 

Ett stort tack till våra volontärer som deltog i arbetet att mejsla ut vårt strategiska fokus under hösten. Tillsammans gör vi mer!

Vi kommer även i år att ställa ut på personal- och chefsmässan i Kista om bara några dagar. Genom er feedback i enkäten kommer vi att lägga fokus på att prata om vilka resultat coaching skapar. Det är två av våra styrelseledamöter, Jessica Huge och Lars Lagerstedt, som kommer att vara på scen den 28/9 och de kommer att ge publiken en tydligare bild av vilka resultat coaching skapar.
Anmäl ditt deltagande via länken. Vi är glada att meddela att vi har en spännande möjlighet för alla er som har skrivit böcker med en grund i professionell coaching och coachande förhållningssättet. Vi vill visa upp era böcker och dela med er av er kunskap i samband med mässan . Det är en fantastisk chans att nå ut till en bred publik och samtidigt ge era böcker ökad synlighet.Erbjudande:Som medlemmar av ICF Sverige har ni möjlighet att ställa ut era böcker I vår kunskapsbokhylla i vår monter under mässan. Detta ger er följande fördelar:

Exponering: Era böcker kommer att synas av tusentals besökare som deltar i mässan, inklusive HR-chefer, företagsledare
Nätverkande: Ni får möjlighet att nätverka med likasinnade professionella inom er bransch och diskutera era böcker och erfarenheter.
Efter mässan kommer vi att lotta ut de deltagande författarnas böcker till våra besökare, vilket ger er ytterligare möjlighet till exponering och spridning av era verk.

 

För mer om detta erbjudande, mejla zarrina.alieva@coachingfederation.se

JAG VILL ANMÄLA MIG TILL MÄSSAN

Vi söker fler volontärer

Först ut med att söka fler volontärer till sina områden är Monika Rodgers som är ansvarig för att utveckla samarbetet med våra strategiska partners. Som tidigare nämnt har vi för avsikt att skapa ännu fler strategiska samarbeten.

Vi söker nu tre stycken volontärer till arbetsområdet Strategiska partners. Var med och utveckla ICF Swedens samarbeten och planera aktiviteter med våra nuvarande partners FöretagarnaTrygghetsrådet och Wake Me Up. Vi vill se en ansvarig för varje partner.

Vill du vara med och stärka ICFs varumärke och verka för coaching som en integrerad del av ett välmående samhälle?

Anmäl intresse till monika.rodgers@coachingfederation.se och anna.sanderothvilkas@coachingfederation.se

Tack för din uppmärksamhet!

Tillsammans gör vi skillnad

Styrelsen ICF Sweden Charter Chapter