Medlemsbrev nr 5 – 2022
Som alltid händer det mycket inom ICF. Här kommer ett medlemsbrev och även möjligheter att engagera dig i olika möten, grupper och undersökningar och vara med och fortsätta utveckla ICF Sverige.

Ny medlemsförmån från ICF Global – ICFs webbplats för medlemmar
I september meddelade ICF Global att ytterligare en medlemsförmån nu har lagts till. En hemsida, via ICF Member Website Platform, som du kan anpassa efter de önskemål du har i din coachingverksamhet. Det blir inga kostnader förknippade med design, hosting eller underhåll eftersom det är på ICF:s plattform. Plattformen erbjuder ett antal förinställda designs och funktioner som gör det enkelt för dig att skapa och anpassa din webbplats för att marknadsföra dina coachningstjänster. Denna medlemsförmån är tillgänglig för medlemmar (in good standard) i ICF och kommer att vara ett utmärkt sätt att visa din koppling till ICF för potentiella kunder och dra nytta av ICF:s globala närvaro/varumärke. I dagsläget har över 700 medlemmar i ICF som har skapat en medlemswebbplats.Om du vill komma igång här och nu är vägen följande:
1. Logga in på; www.icf-coaching.org med samma ID och lösenord som du använder för coachingfederation.org (global)
2. Acceptera ”Användarvillkoren” och sedan kan du börja bygga din webbplats.
3. Tillgång ges även till en omfattande användarmanual – ICF MEMBER WEBSITS USER GUIDE, som du kan luta dig mot.
Det är viktigt att påpeka att ICF global har ett supportteam som kan hjälpa dig med hjälp när du vill etablera en medlemswebbplats eller har frågor i detta avseende. memberwebsites@coachingfederation.org

ICF professional Coaches styrelseledamöter på besök i Sverige, vad hände?Fyra styrelsemedlemmar från ICF Professional Coaches styrelse var i Stockholm och pratade om Value of ICF membership samt hur man bygger upp sin verksamhet som coach. Inbjudna var alla ICF medlemmar och ordförande + styrelsemedlem från varje Nordiskt land. Under dagen berörde vi också hur vi inom de nordiska länderna kan samarbeta mer runt olika frågor/aktiviteter samt behov av förenkling av vissa processer från ICF global. Det var många år sedan vi hade besök från Global. Vi känner oss hedrade att de valde att komma till ICF Sverige och Stockholm på detta mycket uppskattade besök!

Mässan Personal & Chef, vi var där!
Personal och Chefsmässan har precis gått av stapeln. Ett fullspäckat program på alla scener och montrar i massor. En mötesplats för coacher, chefer, ledare och alla som är intresserade av det senaste inom ledarskap, tekniska plattformar och det som kan underlätta och göra ledarskap och arbetsplatser bättre. Läs mer

Event med vår strategiska partner inom Välgörenhet, Wakemeup WMU
Den 10 oktober var det världsdagen för psykisk hälsa och WMU belyste detta med kostnadsfria workshops 7-13 oktober, i Göteborg och Stockholm.

Vi intervjuade Verksamhetschefen Julia Karhu och Redaktionsrådet publicerade en artikel om WMU. Läs mer . Vi deltog också med en kort film som visades på slutkvällen i Stockholm där Hälsocoachen Ulrika Celsing, engagerad i WMU, representerade ICF på den Mentala hälsodagen Länk till filmen .

Fortbildning – hösten 2022, hoppas vi ses och utvecklas tillsammans!
Planerade fortbildningar:
-10 november 1830-2000 Etisk sårbarhet. Anmäl dig här
-17 november 1600-1800 Coachande handledning får dig att växa. Anmäl dig här

Välkomnande av nya medlemmar
Ett nytt material för detta har tagits fram och vi kommer framöver att välkomna nya medlemmar med två digitala möten per år. Inbjudan till första onboarding mötet, inplanerad under vecka 47 skickas inom kort.
Notera att nytt datum för medlemskapet (Global) förnyelse av den 1 November.

ICF – vår på podd framöver!
Vi fick svar från förra medlemsbreven och våra frågor på framtida podd och det var positivt och vilja att fortsätta med podderi och fler förslag på hur kom också. Är du som medlem intresserad att driva den, kan och har god kunskap? Hör i så fall av dig till info@coachingfederation.se innan sista oktober. Vi kommer vidareutveckla podden att lyfta fram coaching och de olika tematiska områdena.: Hälsa, Team, Ledarskap, Supervision ch karriär.

Volontärsöverenskommelse
Ett förslag har tagits fram av styrelsen och skickats till ICF Sveriges 40 volontärer för feedback. Överenskommelsen har för avsikt att tydliggöra uppdraget och säkerställa bra långsiktig succession när en volontär lämnar sitt uppdrag. Volontärsöverrenskommelsen kommer att diskuteras på nästga volontärskväll under senhösten. Därefter finns den i Volontärsportalen på vår webb och informerar alla berörda.

ICF ackrediterade utbildningsföretag
Styrelsen har;
-Tagit fram en broschyr för att enkelt förklara vad ett medlemskap i Global vs Sverige omfamnar. Broschyren har mailats till samtliga ICF ackrediterade utbildningsföretag.
-Tagit fram en ICF roll-up med information om våra kärnkompetenser och QR-länk till var man kan hitta mer information om ICF, medlemskap och certifiering som skickats till utbildningsföretagen och kan sättas upp där utbildning sker.
-Flera utbildningsföretag delar också ut beställarkompetens guiden ”Ställ krav på din coach det gör vi” som ditt grundmaterial som information om ICF Sverige.

Certifiering
På vår webb under rubriken Om ICF finns nu, på svenska;
-Kompetenserna för teamcoaching. Läs mer
-ACC markörerna – minimikraven utifrån kärnkompetenserna för att bli godkänd vid certifiering. Läs mer
Vi uppdaterar löpande hemsidan med information kring nyheterna kring certifiering. Håll dig uppdaterad – Läs mer
Du kan också gå in på ICF Globals webb och läsa mer om certifiering

Nyligen initierades en diskussion i ICF Sveriges Facebook grupp där många medlemmar deltog hur titlar ska vara sökbara inom ”sök en coach” på hemsidan.
Tidigare styrelser och etiska rådet har lagt ned stort arbete att ta fram riktlinjer och information. Bla Etiska rådet gjorde 2016 en grundlig utredning om detta. På vår webb under varumärket finns en detaljerad beskrivning av hur titlar skall användas – Läs mer

Strategi från 2021/2022 till 2022/2023
Under 2021/2022 har vi inom styrelsen fokuserat extern kommuniaktion & marknadsföring kring guiden om Beställarkompetens. Bakgrunden till detta var ett behov som identifierats från medlemmarna att det var svårt att nå fram vad en certifierad ICF coach är och vad värdet av att engagera en sådan är. Därför skapades guiden – som du som medlem gärna får bifoga på din upphandling eller sprida på dina kundmöten mm. Nästa års strategi och årshjul hur vi ska jobba och kommunicera håller på att skapas och 2022/2023 kommer fokus vara på att tydliggöra vad en ICF Certifierad coach och Coach är en roll/yrke. Strategin kommer att presenteras på årsmötet 2023.

Undersökning – tidigare medlemsundersökning och vad vill vi framöver?
Är det något som du som medlem saknar och vill framföra är du välkommen att höra av dig till info@coachingfederation.se.

Vi önskar dig en fin coachande arbetsfylld höst!
Styrelsen ICF Sverige