*” anger obligatoriska fält

ICF:s 3 hörnstenar

Gradera hur väl du anser att ICF Sverige levererar värde för dig som medlem inom respektive hörnsten.
På en skala från 1 – 5 (1=tar helt avstånd från, 5=instämmer till fullo):
Kommentera vad vi gör bra, vad som bör justeras och vad du vill se mer av framöver
På en skala från 1 – 5 (1=tar helt avstånd från, 5=instämmer till fullo):
Kommentera vad vi gör bra, vad som bör justeras och vad du vill se mer av framöver
På en skala från 1 – 5 (1=tar helt avstånd från, 5=instämmer till fullo):
Kommentera vad vi gör bra, vad som bör justeras och vad du vill se mer av framöver
  • Premium Varumärke
  • Fortlöpande Fortbildning
  • Öka Förståelsen för Coaching i samhället

ICF:s mission:

Hur väl anser du att ICF Sverige uppfyller på denna mission. På en skala från 1 – 5 (1=inte alls, 5= Till fullo):
Kommentera vad vi gör bra, vad som bör justeras och vad du vill se mer av framöver
Vilka av nedan 8 ord utgör ICF:s 4 kärnvärden?*
ICF:s kärnvärden syftar till att uttrycka vad det innebär att representera den högsta standarden inom professionell coaching. De ska stärka, inspirera och förena oss som organisation över hela världen. De är vad var och en av oss lever varje dag och återspeglar vilka vi är som den globalt ledande organisationen inom coachingbranschen.

ICF Sveriges 4 strategiska mål är följande:

Hur väl anser du att ICF Sverige uppfyller på dessa strategiska mål.
På en skala från 1 – 5 (1=inte alls, 5=helt och fullt):
Kommentera vad vi gör bra, vad som bör justeras och vad du vill se mer av framöver
På en skala från 1 – 5 På en skala från 1 – 5 (1=inte alls, 5=helt och fullt):
Kommentera vad vi gör bra, vad som bör justeras och vad du vill se mer av framöver
På en skala från 1 – 5 På en skala från 1 – 5 (1=inte alls, 5=helt och fullt):
Kommentera vad vi gör bra, vad som bör justeras och vad du vill se mer av framöver
På en skala från 1 – 5 På en skala från 1 – 5 (1=inte alls, 5=helt och fullt):
Kommentera vad vi gör bra, vad som bör justeras och vad du vill se mer av framöver