Nedan medlemsutveckling visar utvecklingen sedan ICF Sverige etablerades med undantag för 2011 då vi inte hittar siffrorna för det året. Siffrorna representerar medlemsantalet per den 31 december. Innevarande år (kalenderår) uppdateras löpande under året.

  • ACC
  • PCC
  • MCC
  • Medlemmar