Vid ICFs medlemsmöte i Stockholm den 16 november träffades medlemmar och inbjudna gäster för att lära mer om hjärnans egenskaper och hur man med små medel kan förenkla för den i en stressad vardag. Temat var Mental ergonomi, att jobba med i stället för mot hjärnan och få stimulans för både prestation och välmående. Utan negativ stress.

Föreläsare var Anneli Godman, coach och expert på hjärna, stress och prestation. Hon föreläser, utbildar och skriver om Mental Ergonomi och ser sig som en bro mellan forskning och vardag. Mental ergonomi säger hon är ”styrketräning för hjärnan”, med avstamp i mindfulness och modern hjärnforskning, viktigt för var och en som vill påverka sin egen och andras mentala arbetsmiljö.

Det går utmärkt att både prestera på topp och må gott – ifall vi medvetet hjälper vår hjärna på traven.

Prefrontala cortex, den yttre delen av hjärnan som sköter en stor del av våra medvetna kognitiva processer och Limbiska systemet, den inre kärnan tätt kopplad till känslor och vars främsta fokus är att skydda oss från faror och lösa hot är uråldriga system som fortfarande agerar på samma sätt i våra hjärnor.

Limbiska systemets roll är att skydda oss från faror, det går igång blixtsnabbt och utan gradering av nivån av fara, dess främsta uppgift är att lösa Hot. Prefrontala Cortex är sedan hjärnans ”dirigent” och kan bromsa limbiska systemet genom att processa den upplevda faran i den kognitiva kunskapsbanken och sätta ord på känslan. Det i sin tur leder till att vi får lite distans till känslan vi upplever och då kan vi lättare hantera situationen genom att välja hur vi vill agera.

Hjärnan klarar inte att köra två kognitiva processer på en gång, prova till exempel att skriva din adress samtidigt som du löser ett mattetal. Den gör en sak i taget. Det innebär att dagens komplexa vardag ställer stora krav på rörlighet och snabba kopplingar i hjärnan. Att träna sitt arbetsminne blir en form av styrketräning för hjärnan och deltagarna fick på plats ta det av modellen ASSAR, på engelska SCARF-modellen.

ASSAR är en akronym för företeelser som starkt påverkar vår hjärna.
A – anknytning
S – status
S – säkerhet
A – autonomi
R – rättvisa

Genom att i sin vardag verka för att få mer ASSAR-stimulans än ASSAR-hot ger man sig själv och sin hjärna bättre förutsättningar att hantera stress och komplexa situationer. Känslor styr oss kraftfullt inledningsvis i det vi upplever men genom att koppla på prefrontala cortex kan vi ta tillbaka en del av styrningen och få mer adekvata och mindre stressfyllda reaktioner på det som händer oss i vardagen.

För de deltagande coacherna gav kvällen kunskaper om hjärnan som ökade förståelsen för hur dessa delar påverkar och hur man kan träna dem. Kunskaper som de nu tar med in i coachingen och fördjupar arbetet med klienter som nyttjar coachningen för att hantera en komplex vardag.