Att vara coach innebär att sträva efter ständig utveckling. Sannolikt har de allra flesta också lust och behov av att samarbeta med någon som kan guida dem längs vägen. Vad passar bättre än en coach som coachar en annan coach? Detta kan göras på olika sätt och inom ICF används, utöver coaching, även Mentorcoaching och Coachande Handledning. Låt oss berätta mer.

Sedan ICF startades har coachers utveckling utöver utbildning och konferensdeltagande främst skett genom Mentorcoaching. I Mentorcoaching ligger fokus på coachens utbildning

och kompetensutveckling som coach och hur coachen kan nå sina certifieringar. På ICF Globals hemsida (coachingfederation.org) beskrivs Mentorcoaching så här (fri översättning författarna):

 ”Mentorcoaching inför en ICF-certifiering består av coaching och feedback i dialog, och i en samarbetande och uppskattande process, baserad på en observerad eller inspelad coachingssession, för att öka coachens förmåga att coacha, i linje med ICF:s kärnkompetenser. Syfte: Mentorcoaching ger professionell hjälp med att uppnå och visa de nivåer av coachande kompetens och förmåga som krävs för den önskade certifieringsnivån.”

Mentorcoaching är ett tydligt och värdefullt stöd för dig som coach som vill utvecklas och stärka sina coachingfärdigheter. Fokus ligger på coachens kompetensutveckling. Det är coachen som gagnas av utvecklingen i första hand.

Begreppet Coaching Supervision blir allt mer synligt och etablerat i coachvärlden. Den svenska översättningen är Coachande Handledning. Coachande Handledning är en metod för lärande och djupare förståelse för ditt arbete, din coachpraktik och din profession. Det är, precis som mentorcoaching, ett värdefullt stöd för coacher, med ett annat fokus. Fokus i Coachande Handledning är coachens praktik och klientarbete. Arbetet i Coachande Handledning ska i första hand gagna tredje person, det vill säga klienten. Detta sker genom att coachen fördjupar sin kunskap om sina klienter och sitt arbete. Ett annat sätt att uttrycka detta är att i mentorcoaching utvecklar du ditt görande som coach medan du i Coachande Handledning utvecklar ditt varande. Som Edna Murdoch & Fiona Adamson, från Coaching Supervision Academy (CSA) säger:

”Who you are, is how you coach”

På ICF Globals hemsida (coachingfederation.org) beskrivs ”Coaching Supervision” så här (fri översättning författarna):

Coachande Handledning är en samskapande lärandepraxis för att kontinuerligt bygga coachens kapacitet genom reflekterande dialog, till nytta för både coacher och klienter. Coachande Handledning fokuserar på att utveckla coachens kapacitet genom att erbjuda en rikare och bredare möjlighet till stöd och utveckling. Coachande Handledning skapar en säker miljö för coachen att dela sina framgångar och utmaningar när det gäller att bli mästerliga i sitt sätt att arbeta med sina klienter”.

 ICF:s ståndpunkt är att stödja Coachande Handledning för professionella coacher som en del av portföljen av kontinuerliga professionella utvecklingsaktiviteter (CPD, Continuing Professional Development), utformade för att hålla dem lämpliga för ändamålet. Coachande Handledning skiljer sig tillräckligt mycket från coaching, så att utbildning för att arbeta med och handleda i Coachande Handledning behövs. Med andra ord, alla Coachande Handledare ska inneha en specifik utbildning i just Coachande Handledning.

Det finns alltså skillnader i kompetens mellan en mentorcoach och en coachande handlare. En mentorcoach är en erfaren, kunnig, skicklig och certifierad coach. En coachande handledare är också erfaren, kunnig och skicklig coach, som oftast är certifierad, och som dessutom är utbildad i Coachande Handledning. Utbildning i Coachande Handledning omfattar bland annat kompetens i handledningsmodeller, systemiska perspektiv och parallellprocesser.

Inom ICF skiljer vi även på Mentorcoaching och Coachande Handledning genom att den coach som tar:

  • Mentorcoaching får använda de timmarna som mentorcoachtimmar, till sin certifiering
  • Coachande Handledning får använda den tiden och kunskapen som CCE (Continuing Coaching Education) timmar, till sin certifiering

Vi har varit i kontakt med Edna Murdoch, grundare och rektor på CSA i London. Hon berättar att Coaching Supervision nu sprids fortare än någonsin globalt och att allt fler coacher, chefer och ledare går utbildningen till Coaching Supervisor, och för ut metoderna i sina organisationer och system. Mycket glädjande för Edna och hennes kollegor som höll den första utbildningsgruppen redan 2005, i London. Vi frågar Edna vad hon tycker sticker ut mest med arbetet med Coaching Supervision i jämförelse med coaching och mentorcoaching, hon svarar så här:

Coaching Supervision is so much more than getting more coaching, tools, models, and theories – it´s about creating space for you to be coach, not to do coaching. It´s about seeing around the corner, in the corner and seeing the unknown, so that growing and deepened understanding can take place. It´s another style of learning, that ranges broad and deep. It allows for much more than the obvious. Hidden things unfold.

 

Vill du veta mer? Välkommen till ICF Sveriges webbinarium den 17:e november, kl. 16-18.

Anki Roth,  ICF Professional Certified Coach, Mentorcoach
Britt Weide, ICF Master Certified Coach, Coachande Handledare, Mentorcoach