Coaching är en bransch som bygger på en gemensam metod med tusentals tillämpningar. Coachens roll är inte att vara experten i samtalet. Det är du som blir coachad som vet det du behöver veta för att nå dina mål. Din coach stöttar dig i att utforska de möjligheter och hinder just du står inför. I ett coachsamtal är det du som klient som har talutrymmet och ni är båda fokuserade på dig, ditt utforskande och dina lösningar.

Professionella coacher tonar ner sig själva och fokuserar på dig. Din coach blir din personliga och professionella samtalspartner.

Men vilka är vi egentligen? Svaren är lika många som coacherna. I den här artikelserien låter vi några av Sveriges coacher själva komma till tals kring sina drivkrafter och sin väg in i yrket för att visa på mångfalden av svenska coacher.

Idag möter du Anna Eriksson,  ICF Master Certifierad Coach, MCC

 

Hur kom du in på coaching?
Min första kontakt med coaching var 1998 via Landmarks grundkurs som heter Forum. Kursledaren kallade sig coach och lärde oss att skapa ett liv vi älskar, att vara sanna mot oss själva och ”committade” till att nå våra uppsatta mål.

Då jobbade jag på Stockholms universitet, hade tagit ut min fil kand som beteendevetare och funderade på om jag skulle gå vidare och skriva en avhandling. Fanns det möjligen något roligare? Alternativet att vidareutbilda mig till leg psykoterapeut lockade inte heller. Jag hade redan mediterat i tio år, gått i psykoterapi och deltog kontinuerligt i kurser för personlig utveckling.

Vad visste du om coaching innan du själv började? Vad lockade dig?
Coach var yrket jag väntade på! Det klickade direkt för mig och jag visste att det skulle bli min väg i livet. Äntligen en metod som tog fasta människans kraft, styrkor och vilja att skapa.
Det var positivt, fokus på kontinuerligt lärande, framtidsinriktat och resultatorienterat.
Jag hade skrivit min uppsats om det salutogena perspektivet – dvs vad som framkallar hälsa, snarare än sökandet efter orsakerna till sjukdom (som i terapi). Jag var redan då övertygad om att det var viktigt att fokusera på det vi vill ha mer av.

När och var gjorde du din teoretiska och praktiska utbildning? Hur var det?
På den här tiden fanns det inga svenska utbildningar i coaching. Det var USA som gällde – Thomas Leonard var en nyckelperson som startade både coach-utbildningar och också ICF (1995). Vi deltog i ”teleklasser” och lärde oss att ställa in klockan efter den digitala världstiden. Det var kul och dynamiskt! Ingen frågade efter evidens eller forskning som verifierade coaching som metod. Vi märkte ju själva att vi och våra kunder uppnådde våra mål!
Jag vidareutbildar mig hela tiden med de bästa lärarna och mästarna i världen i coaching, ledarskap, transformation, teamcoaching, system mm. Anlitar även egna coacher kontinuerligt.

Hur länge har du arbetat som coach?

I drygt 20 år.

Håller du på att certifiera dig/vilken certifieringsgrad har du?
När jag var chapterhost 2005-2006 ställde ICF kravet att dess medlemmar också skulle certifiera sig som coacher. Alla hjälptes åt, alla ville vara med. Sedan 2015 är jag certifierad på Master Coach nivån.

Vad har överraskat dig på din resa in i coaching?
Den enorma utvecklingspotentialen – först för egen del och sedan för kunderna. Det är enormt kul att coacha och se klienterna kliva fram med helt ny kraft. Det finns alltid ett nästa steg.

Jag tycker fortfarande att jag finner nya spännande dimensioner i att vara människa och göra det bästa jag kan av mitt liv och mina gåvor. Nytt, nyfiken och tillit är viktiga ledord för mig.

Vad tycker du coachingens styrka är?
Att det alltid ger resultat, både i form av måluppfyllelse, ökad medvetenhet och förmåga att leda sitt eget liv – yrkesmässigt och privat – vi är ju en helhet.

Hur arbetar du som coach?
Jag har arbetat som egen företagare med mottagning centralt i Stockholm.

För ett par år sedan sålde jag och min man allt och köpte en större segelbåt som vi nu bor i. Vi är halvvägs, i Nya Zealand, på vår jordenrunt segling. Vi kommer vara här ett år till och sen segla tillbaka till Europa. Nu coachar jag deltid på distans.

Vilka kundgrupper har du/vill du ha?

Min kundgrupp har skiftat genom åren. Jag fann tidigt att jag gillar det strategiska och övergripande perspektivet, så jag började coacha chefer. Har alltid riktat mig mot näringslivet – de senaste tio åren med VD och dess team som min främsta målgrupp.
Nu när jag själv har släppt taget om så mycket, så är det naturligt att coacha andra att våga förverkliga nya potentiella drömmar. En målgrupp som ökar är de som blir ekonomiskt oberoende tidigt i livet – efter ett tag kan det kännas tomt, pengar är ju inte allt – och då handlar det om att hitta något nytt som ger mening och gör gott i världen. Ytterligare en målgrupp är ledare som är intresserade av att höja sin egen energi och komma i kontakt med sin ”spirit”.

Hur ser du på framtiden för dig som coach?
Jag har sett coachyrket växa fram i Sverige och i världen. Det är så kul! Coaching är en positiv kraft som lockar fram det bästa ur oss människor. Tänk en värld där allt fler människor blir ledare i sina egna liv och därefter som ledare för företag. Kloka ledare som inkluderar alla i organisation och gör gott i samhället. Det händer redan nu – känner mig otroligt tacksam för att vara en del av det.

Annat som du vill dela?
Har summerat mina första tjugo års erfarenheter av professionell coaching i boken Leading from Joy – How to Transform 9 Inner Challenges – tänkt att fungera som träningsbok för alla ledare som vill höja sin energi och medvetenhet. Mod är bara början!

 

Anna Eriksson,  ICF Master Certifierad Coach, MCC

 

ICF-anslutna coacher kommer med många olika bakgrunder och personligheter och samlas under ett paraply av kärnkompetenser och etik. Dags för dig att hitta din coach? På ICF´s webbplats kan du under ”Sök coach” leta fram den bland Sveriges alla professionella coacher som passar dig bäst.