Coaching är en bransch som bygger på en gemensam metod med tusentals tillämpningar. Coachens roll är inte att vara experten i samtalet. Det är du som blir coachad som vet det du behöver veta för att nå dina mål. Din coach stöttar dig i att utforska de möjligheter och hinder just du står inför. I ett coachsamtal är det du som klient som har talutrymmet och ni är båda fokuserade på dig, ditt utforskande och dina lösningar.

Professionella coacher tonar ner sig själva och fokuserar på dig. Din coach blir din personliga och professionella samtalspartner.

Men vilka är vi egentligen? Svaren är lika många som coacherna. I den här artikelserien låter vi några av Sveriges coacher själva komma till tals kring sina drivkrafter och sin väg in i yrket för att visa på mångfalden av svenska coacher.

Idag möter du Anna Sanderoth Vilkas, ICF Master Certifierad Coach, MCC

                                                     Foto: Petra Björstad

Hur kom du in på coaching?
Jag fascinerades av näringslivets starka tro på processer, nyckeltal och systemstöd. Bara de fanns på plats så skulle allt lösa sig. Då skulle medarbetarna inte ha något annat val än att följa dem och simsalabim skulle verksamheterna blomstra. Ett ledarskap som inte resonerade i mig, det skavde. Jag var HR Direktör i en riktig mansvärld, senare International Change Manager för en division inom koncernen. Det fanns inte en del av mig som trodde på att processer, nyckeltal och systemstöd skulle motivera medarbetare att gå i samma riktning och utveckla vår verksamhet tillsammans.

Jag hade gått enklare coachutbildningar som del av företagsinterna utbildningar. En av mina österrikiska kollegor sa en dag till mig: ”Anna du borde verkligen fördjupa dig ännu mer inom coaching, det faller sig naturligt och det händer saker runt dig!” Smickrad och lite stolt sökte jag en coachutbildning som jag började i januari 2013.

Vad visste du om coaching innan du själv började? Vad lockade dig?
Jag hade som sagt genomfört ett antal kortare coachutbildningar och använde löpande ett coachande förhållningsätt i mitt arbete och märkte att det gav resultat. Det som lockade var att få tillgång till professionen coaching som hantverk, på djupet.

Hur länge har du arbetat som coach?
Jag har arbetat som coach sedan 2013. Först coachade jag främst enskilda individer och ganska tidigt började jag även att coacha team. Nu är jag en av ICFs globala experter inom teamcoaching.

Vad har överraskat dig på din resa in i coaching?
Jag fascineras över den tillit och det lugn som infinner sig hos klienter när de har blivit tydliga för sig själva. Det gäller både för enskilda klienter och för team. De har satt sig i förarsätet på sin egen väg framåt. Reflektioner kring just det tillitsfulla lugnet som framgångsfaktor, har varit bidragande till min bok ”Chilla – din guide till framtidens ledarskap!”

När och var gjorde du din teoretiska och praktiska utbildning? Hur var det?
Att helhjärtat satsa på att utbilda mig inom coaching började den 30 januari 2013. Jag valde att gå en kombinerad utbildning med både ICF-ackreditering och NLP certifiering på Gothia Akademi i Göteborg. Jag har själv varit coachmentor, utbildare och examinator på Gothia från 2014- 2020.

Hur arbetar du som coach?
Jag är externcoach och driver min egen coachförmedling där jag är en av många riktigt duktiga coacher på många platser runt om i Sverige. Det är lyx att kunna matcha kundens behov med rätt coach.

Vilka kundgrupper har du/vill du ha?
Jag arbetar helst med medelstora och små företag. Det finns en så stor potential inom dem när de tar sig tiden att reflektera, fokusera och agera. När VD, ledningsgrupp, ägare och styrelse har ett gemensamt fokus, skapas kraft i hela organisationen. Naturligtvis avspeglar det sig i ekonomiska resultat, men för mig är organisationens ökade välbefinnande av större betydelse.

Jag har ytterligare en hjärtegrupp, och det är kvinnor i ledande befattning. Här prutar jag med mig själv för att kunna stötta så många kvinnor som möjligt. I ett företag där det ses som taktiskt och strategiskt smart för en man att reflektera med en coach, kan det ses som att en kvinna med coach måste ha någon att hålla i handen när det blåser. Därför vill vissa inte be sin arbetsgivare betala för coachingen, eftersom de tror att det då ska hamna på svaghetskontot.

Vad tycker du coachingens styrka är?
Coaching som hantverk sätter klienten i förarstolen. Det är klienten som är experten. Med coaching som hantverk skapas ett utomordentligt fokus som ger resultat direkt och på längre sikt. Men det är framför allt snabbheten som är coachingens stora fördel. Att inte behöva dra saker i långbänk.

Hur ser du på framtiden för dig som coach?
Framtiden är inte något som sker av sig självt. Det är ett resultat av många små steg i en given riktning. Finns det en plats för coaching i framtiden? Tveklöst JA! I en värld där:

  • allt fler lider av psykisk ohälsa
  • 36,2% av hushållen är ensamhushåll och vi är flockdjur
  • 29% har svårt att lita på andra människor
  • det är vanligare att vara VD och heta Per än att vara kvinnlig VD.
  • en fjärdedel av alla chefer psykiskt obehag när de tänker på sitt arbete, och förväntas självklart ändå motivera sina medarbetare
  • vi fortfarande bär runt på samma modell av hjärna som vi hade för 40.000 år sedan och den har 5 gånger mer fokus på att identifiera problem, hot och hinder än att se möjligheter och mer än 90% av de tankar vi tänker idag tänkte vi igår och kommer tänka imorgon.

Coaching vänder trenden.

Anna Sanderoth Vilkas, ICF Master Certifierad Coach, MCC

 

ICF-anslutna coacher kommer med många olika bakgrunder och personligheter och samlas under ett paraply av kärnkompetenser och etik. Dags för dig att hitta din coach? På ICF´s webbplats kan du under ”Sök coach” leta fram den bland Sveriges alla professionella coacher som passar dig bäst.