Coaching är en bransch som bygger på en gemensam metod med tusentals tillämpningar. Coachens roll är inte att vara experten i samtalet. Det är du som blir coachad som vet det du behöver veta för att nå dina mål. Din coach stöttar dig i att utforska de möjligheter och hinder just du står inför. I ett coachsamtal är det du som klient som har talutrymmet och ni är båda fokuserade på dig, ditt utforskande och dina lösningar.

Professionella coacher tonar ner sig själva och fokuserar på dig. Din coach blir din personliga och professionella samtalspartner.

Men vilka är vi egentligen? Svaren är lika många som coacherna. I den här artikelserien låter vi några av Sveriges coacher själva komma till tals kring sina drivkrafter och sin väg in i yrket för att visa på mångfalden av svenska coacher.

Idag möter du Christine Kiliam,  ICF Master Certifierad Coach, MCC

Mitt liv som coach
Det var coachingen som hittade mig. Vi möttes sommaren 2009 i Malmö på en coachingutbildning jag fick i utbyte av tjänster. Jag visste ingenting om det som vi kallar för coaching när jag tackade ja. Det var kärlek vid första ögonkastet! Jag förstod att jag hade hittat min grej.

 

Coaching – arenan för mig
I coachingen hittade jag arenan för att använda mig av mina många anställningsår som bland annat ledare i den internationella affärsvärlden tillsammans med de kunskaperna, erfarenheterna och förmågorna jag hade börjat utveckla under mina år med eget inre arbete sedan 1995. Jag är från 2007 egenföretagare, och jag förstod att jag hade hittat någonting att erbjuda som passade mig perfekt – kombon av businessen och inre utveckling!

 

Hjälper företagsledare utveckla sitt empatiska ledarskap
Jag har valt att inrikta och specialisera mig på empatiskt ledarskap, som jag kallar det, eftersom att jag själv naturligt har den förmågan samt att jag har erfarenhet från det motsatta ledarskapet, det dominanta ledarskapet, och dess påverkan.

Jag vänder mig till de företagsledare som vill leda med både hjärta och hjärna, som vill skapa mänskliga organisationer där jag som ledare använder den makt jag har med andra, till skillnad från över andra, vilket vi ser i de mer traditionella organisationerna. Jag tänker att världen behöver fler empatiska ledare som genom sitt företagande driver förändringen många av oss önskar se. Genom att företag erbjuder mänskliga platser att verka på, skapas förutsättningar för individer att må bra och bidra med det de är bäst på. Här spelar coachingen och det coachande förhållningssättet en oerhört viktig roll tycker jag.

Med empatiskt ledarskap utvecklar individer sin fullaste potential som medför att personen lär sig att leda sig själv och andra på detta sättet, skapa välfungerande team, samt att använda företagandet som en kraft för att skapa gott i världen. Jag riktar mig till de individer som är
intresserade av att utveckla detta i sig själva, och att implementera empatiskt ledarskap i sin organisation och i hela sitt liv.

 

Coachingens styrka
Det som har överraskat mig mest med coachingen, är människans medfödda förmåga att finna sina egna svar. ”Allt” som behövs är att skapa förutsättningar för att låta svaren dyka upp. Det är fantastiskt att vara med när klienten får ett ”aha-moment” och får kontakt med sitt autentiska jag.

För mig är det viktigt att hela tiden arbeta på två fronter – jobba med hinder och barriärer som ligger ivägen för att nå den fulla potentialen, och utforska och lära känna sitt autentiska jag och ge den sidan mer och mer näring och plats.

Då individen själv hittar sin riktning inifrån, hittar de också kraften och styrkan hos sig själva att verkligen också göra det som behöver göras.

 

Längtan att jobba enbart med individuell coaching
Ända sedan coachingen kom in i mitt liv, har jag faktiskt hela tiden haft en längtan att enbart jobba med det individuella samtalet. Jag tycker att det är där jag bidrar allra mest. Pandemin gav mig möjligheten att släppa mitt arbete med grupper och team, och enbart fokusera på en-till-en- samtalet. För mig har det varit som att göra en omstart i min affärsverksamhet våren 2020. Nu när jag endast jobbar via Zoom och telefon, har det öppnat upp enorma möjligheter för mig att sprida det empatiska ledarskapet och bidra till att fler individer gör sin inre MBA, som jag uttrycker det.

 

Ständig kompetensutveckling
1995 började jag min egen inre utveckling, vilket innebär att jag sedan dess tar professionellt stöd i form av individuella samtal, utbildningar och processer. För mig är detta en nödvändighet att göra, det är mitt kall och passion, som också bidrar till mitt professionella utövande som coach.
Jag utbildar mig också regelbundet som professionell coach och i att driva företag. Jag går även kontinuerligt i coachande handledning, och har gjort ända sedan jag utbildade mig till coachande handledare 2010.

 

Executive master coaching
Jag jobbar med executive coaching. Sedan jag blev MCC, Master Certified Coach, kallar jag det för executive master coaching. Att ta MCC:n var en fantastisk milstolpe i mitt liv! Det var mitt mål ända sedan jag började med coachingen.

Min plan just nu är att fortsätta att jobba via Zoom och telefon med individuella coachingprogram för de empatiska ledare som är intresserade av att utveckla den typen av ledarskap. Det ger mig också en väldig frihet i mitt liv. Jag kan vara var som helst i världen i princip, och ändå sköta mitt jobb. Mina arbetstider bestäms till viss del i samråd med klienterna, samtidigt som jag har en
väldigt stor möjlighet att själv styra över min tid. Jag är innerligt tacksam, och njuter av hur min tillvaro har utformat sig för mig som Executive Master Coach inom Empatiskt Ledarskap – bortom rätt och fel.

Christine Kiliam,  ICF Master Certifierad Coach, MCC

 

ICF-anslutna coacher kommer med många olika bakgrunder och personligheter och samlas under ett paraply av kärnkompetenser och etik. Dags för dig att hitta din coach? På ICF´s webbplats kan du under ”Sök coach” leta fram den bland Sveriges alla professionella coacher som passar dig bäst.