Coaching är en bransch som bygger på en gemensam metod med tusentals tillämpningar. Coachens roll är inte att vara experten i samtalet. Det är du som blir coachad som vet det du behöver veta för att nå dina mål. Din coach stöttar dig i att utforska de möjligheter och hinder just du står inför. I ett coachsamtal är det du som klient som har talutrymmet och ni är båda fokuserade på dig, ditt utforskande och dina lösningar.

Professionella coacher tonar ner sig själva och fokuserar på dig. Din coach blir din personliga och professionella samtalspartner.

Men vilka är vi egentligen? Svaren är lika många som coacherna. I den här artikelserien låter vi några av Sveriges coacher själva komma till tals kring sina drivkrafter och sin väg in i yrket för att visa på mångfalden av svenska coacher.

Idag möter du Kristina Rosén,  ICF Master Certifierad Coach, MCC

När jag våren 2003 återvände till mitt jobb, inom logistik och sälj, efter min andra föräldraledighet, hade det privatägda bolaget med 100 anställda fått nya ägare med helt andra värderingar och vi var nu en liten del av en stor koncern.  Min yrkesroll påverkades kraftigt de kommande åren och till sist insåg jag att ”det här går inte längre”. Tack vare en kompetent HR-chef fick jag möjlighet till karriärcoaching under hösten 2005 och våren 2006 vilken avslutades med insikten: ”jag vill ju ha hans jobb”. Ett avtal skrevs och jag klev, efter 12 års anställning, ut i möjlighetens land med två utbildningar inom projektledning via Wenell bokade samt några månadslöner. Jag fick min frihet att välja ny väg i livet!

Idag, 2022, är jag ICF Master Certified Coach (MCC), medlem hos ICF sedan 2015 och lever det liv jag vill leva med kontinuerligt lärande, ödmjukhet för livet och glädjen över att få ta del av människor och företags vardag.

Min karriärcoach, Martin på Antenn Consulting, arbetade systematiskt med strukturerat material i cirka 10 samtal med mig. Insiktsfull, konkret och handlingskraftig coaching. Hans frågor gjorde att jag hittade mitt mod, lärde känna mina värderingar och vad som var viktigt på riktigt för mig. Tillsammans med tidigare livserfarenheter från en svår skidolycka, utlandsvistelse samt annat som händer i livet gjorde att jag vågade ta klivet från den tekniska värld jag befunnit mig i yrkesmässigt sedan 1987. Coachingen blev en naturlig fortsättning på den privata psykodynamiska terapi jag investerat i 1999–2000 för att få hjälp med panikångest.

Innan min coaching med Martin avslutades frågade jag honom vad jag behövde göra för göra det han gör på jobbet och nio år senare, i mars 2015, blev jag ”Kristina på Antenn” och mitt mål var uppnått. Att jag sedan fick lämna på grund av arbetsbrist 7 månader senare är en annan historia!

Nio år tänker ni, jisses vilken tid det tog! Ja!

När förändringens vindar blåser tenderar de att smitta och spännande möjligheter och förvirring, skapas. När jag var i full fart att söka jobb i augusti 2006 får min man en idé som ett halvår senare leder till att hela familjen flyttar till Kina. Vi hade bott i Singapore november 1997 till november 1998 och nu valde vi att ta vara på möjligheten igen.

Resan började i den lilla staden Nanjing med 7 miljoner invånare. Det blev ett halvår i Nanjing och sedan flytt till Shanghai, med 22 miljoner invånare, där vi stannade i fyra år. Jag var Rosén AB, läste mandarin och fick möjlighet att uppleva massvis. Tid hjälper delvis för att komma på vad man ska bli när man blir stor, men inte alls så mycket som jag trott. Vardagslivet som medföljande är aktivt så det gäller, precis som hemma i ett yrkesarbetande Sverige, att sätta upp mål och delmål, fokusera och prioritera. Sista året valde jag att fylla på kompetens för att kunna arbeta som coach när vi flyttat hem. Det blev heltidsstudier på distans inom idrottspsykologi.  Så roligt, intressant och berikande. Åren jag fick i Kina gjorde mig mentalt och kompetensmässigt starkare.

Efter två års arbete hemma i Sverige påbörjade jag i augusti 2014 i min coachutbildning hos Gothia Akademi som blev starten på långsiktigt lärande och idag möjligheten till att vara mentorscoach när behov finns. Med kopplingen till ICF och mina certifieringar ger det mitt nya yrke validitet. Som yrkesverksam coach gäller det att tacka ja, kasta sig ut och vara öppen för möjligheter. Anställd, underkonsult eller egen företagare: formatet spelar mindre roll och är jag tror på fler varianter av samarbetsavtal mellan oss coacher och uppdragsgivare i framtiden. Kunden är i fokus och jag har insett att jag verkligen gillar coaching, ledarskap och att utbilda andra.

Genom mina erfarenheter av att vara innanför och utanför arbetsmarknaden, egenföretagare i mitt bolag RosenCoach och kontinuerlig utbildning har jag vuxit som människa. Idag är jag återanställd på Wenell sedan 1 oktober 2021 efter dryga året av arbetsbristpaus pga pandemin.

Idag tänker jag att det blev ju perfekt att jag blev coach. Jag har ju liksom aldrig vetat vad jag ska bli när jag blir stor och nu får jag hjälpa andra. Att få ta del av människors drömmar, tveksamheter, utmaningar i förtroendefulla samtal som leder till leenden, energi och fokus är helt grymt. Att skapa insikter i företag och organisationer, genomföra workshops och utbildningar.  Livet är fantastiskt!

Kristina Rosén,  ICF Master Certifierad Coach, MCC

 

ICF-anslutna coacher kommer med många olika bakgrunder och personligheter och samlas under ett paraply av kärnkompetenser och etik. Dags för dig att hitta din coach? På ICF´s webbplats kan du under ”Sök coach” leta fram den bland Sveriges alla professionella coacher som passar dig bäst.