Coaching är en bransch som bygger på en gemensam metod med tusentals tillämpningar. Coachens roll är inte att vara experten i samtalet. Det är du som blir coachad som vet det du behöver veta för att nå dina mål. Din coach stöttar dig i att utforska de möjligheter och hinder just du står inför. I ett coachsamtal är det du som klient som har talutrymmet och ni är båda fokuserade på dig, ditt utforskande och dina lösningar.

Professionella coacher tonar ner sig själva och fokuserar på dig. Din coach blir din personliga och professionella samtalspartner.

Men vilka är vi egentligen? Svaren är lika många som coacherna. I den här artikelserien låter vi några av Sveriges coacher själva komma till tals kring sina drivkrafter och sin väg in i yrket för att visa på mångfalden av svenska coacher.

Idag möter du Linda Holmgren, ICF Professionl Certifierad Coach, PCC

Det jag tycker allra mest om i rollen som coach är att få människor att inse hur fantastiska de är. Att hjälpa andra att lyfta sig själva skulle jag säga är den glimrande kärnan i coachning och jag har döpt mitt bolag till Beyond Imagination för att jag är starkt övertygad om att nästan alla kan lyckas med MYCKET mer än de tror!

Jag bor i Stockholm och känner att jag har hamnat på exakt rätt plats i yrkeslivet sen jag utbildade mig till coach på Gothia Akademi i min hemstad Göteborg under 2020.

Under stora delar av 2019 ägnade jag mig åt att fundera på vilket nästa steg i arbetslivet skulle bli. Jag ville göra något helt nytt efter många år i olika roller i musikbranschen, men visste inte vad. En viktig pusselbit var att människor genom hela mitt liv snabbt har fått förtroende för mig och berättat väldigt personliga saker. Det blev extra tydligt i min senaste roll där jag reste runt i landet och föreläste om upphovsrätt och ofta kom hem med nya livshistorier i bagaget. Det var en styrka jag ville ta vara på, plus att jag redan då tyckte mycket om att lyssna på och försöka hjälpa andra.

Jag har bara anlitat en coach en gång och i det läget hade jag inte en tanke på att det skulle kunna vara en roll för mig. Nu när jag tänker tillbaka däremot känns det snabbt som ett klockrent val. En av sakerna jag gillar mest är att allt fokuserar på härifrån och framåt. Det passar mitt lösningsorienterade sätt perfekt! Hur mycket vår historia än påverkar oss går den ju inte att ändra så jag väljer att se allt som har hänt som en verktygslåda. En låda jag inte rotar runt i utan bara hämtar passande verktyg från när utmaningar dyker upp.

När jag blivit antagen till coachutbildningen sa jag upp sig och startade eget i december 2019. Att det gick så fort berodde på att jag hade fått en rolig möjlighet från ett bolag som jobbade med kunskapsspridning runt hur teknologier (AR, AI och exoskelett etc) kan göra positiv skillnad i människors liv. En dröm sen tidigare var att jobba med två helt olika saker så det beslutet var lätt att fatta. Efter ett par månader slog Covid-19 till och eftersom vi jobbade med innehåll i konferenser och mässor ställdes alla inbokade uppdrag in. Helt plötsligt hade mitt bolag inga intäkter och jag var mitt i utbildningen. Det motiverade mig att ge järnet och den 11 september examinerades jag och den 30 november fick jag min ACC- certifiering. Mindre än ett år senare, den I oktober 2021, lyckades jag dessutom sätta min PCC- certifiering vilket jag är otroligt stolt över.

Då jag fått höra att bara 6% av alla utbildade coacher lyckas leva på sitt yrke triggade det mig rejält och jag bestämde sig för att lyckas med det. Att sätta tydliga mål och se till att nå dem är superviktigt för mig och det är ett av de tyngsta skälen till att jag har egna företagare som min viktigaste målgrupp.  Att stötta andra företagare i att lyckas ännu bättre med sina affärsidéer är något av det absolut bästa jag vet.

Det som har gjort mig mest förvånad är hur mycket motvilja många känner runt att förändras, trots att de egentligen vill, och hur många som har otydliga mål. Plus att i stort sett alla slår på sig själva oavsett hur bra de har lyckats. Jag gillar att djupdyka i innebörden av ord som ett viktigt redskap. Det finns till exempel en ocean av olika svar på vad framgång innebär. Svaret säger mycket om personens värderingar och drivkrafter och där hittar jag många ledtrådar runt hur jag kan jobba vidare för att hjälpa klienten att hjälpa sig själv.

Jag kallar mig ledarskapscoach och använder underrubriken att jag hjälper dig att lyckas ännu bättre oavsett din titel. Att leda sig själv är för många ett klurigare uppdrag än att leda ett företag. Däremot har jag mest entreprenörer som klienter och den målgruppen trivs jag otroligt bra med. Jag arbetar även som coach i den ideella verksamheten Wake me up, en organisation som jobbar med ungdomar för ökad psykisk hälsa.

Jag ser coachingens styrka främst som att hjälpa andra att lyfta sig själva, som att jag bidrar till att stärka människors hållning och ge dem en annan utstrålning. Kraften i att människor via mina frågor hittar sina egna lösningar på hur de ska närma sig sina mål och vad de konkret behöver göra för att ta sig dit är snudd på magisk!

Jag njuter i fulla drag av att snart kunna ge mig ut och nätverka igen på det gamla hederliga sättet när man faktiskt träffas. Det är i det mötet jag har lättast att få den potentiella klienten att känna in om jag är rätt coach för hen. Personkemin är minst sagt en viktig pusselbit för att samarbetet ska bli riktigt bra!

Linda Holmgren, ICF Professional Certified Coach, PCC

 

ICF-anslutna coacher kommer med många olika bakgrunder och personligheter och samlas under ett paraply av kärnkompetenser och etik.
Dags för dig att hitta din coach? På ICF´s webbplats kan du under ”Sök coach” leta fram den bland Sveriges alla professionella coacher som passar dig bäst.