Lika givet som det är att vi coacher ska följa de etiska riktlinjerna till förmån för våra klienter och för vår profession, lika svårt och otydligt kan det vara att just följa dem i mötet med klienterna. Därför finns Etiska kommittén. Till den etiska kommittén kan både coacher och klienter vända sig till med etiska frågeställningar och dilemman.

Etiska kommitténs uppdrag är att förse ICF medlemmar i Sverige med information och inspiration kring etiska frågor, i huvudsak utifrån de etiska riktlinjer som alla ICF-certifierade coacher förbundit sig att följa. Etiska kommittén ger även stöd till medlemmar i etiska dilemman och bistår klienter i processen för klagomål till ICF Global.

Etiska riktlinjer    e-post till Etiska kommittén

Etiska kommitténs ledamöter Ann Kellheim, Christina Kans Rehnberg och Ulrika Antonsson.

 

Vi som arbetar i kommittén nu är:

 

Ann Kellheim

Varför är etik viktigt för dig?

– För att klienter, kunder och coacher ska känna sig trygga med professionell coaching.

Vad vill du personligen bidra med i kommitténs arbete?

– Min erfarenhet och att få inspirera medlemmarna i dessa viktiga frågor.

Tid i kommittén: sedan april 2022

Bakgrund: psykosyntesterapeut, HR, coachande handledare

Certifiering: MCC

 

Christina Kans Rehnberg

Varför är etik viktigt för dig?

– För professionen är det oerhört viktigt att det finns en tydlighet kring etiska frågor och hur de hanteras så att alla, såväl klienter som kunder och coacher, kan känna sig trygga.

Vad vill du personligen bidra med i kommitténs arbete?

– Min erfarenhet av att jobba med gränsdragning och svåra frågor kopplade till chefer och medarbetare.

Tid i kommittén: sedan december 2021

Bakgrund: jurist

Certifiering: ACC

 

Ulrika Antonsson

Varför är etik viktigt för dig?

– Det är viktigt för att det öppnar upp för ett större lärande och därmed bättre förutsättningar för önskad utveckling.

Vad vill du personligen bidra med i kommitténs arbete?

– En bra kommunikation. Kommunikation betyder göra gemensamt. Det är viktigt, att vi gör etiken till en självklar del för oss coacher, där vi kan mötas i något gemensamt.

Tid i kommittén: sedan maj 2022

Bakgrund: kommunikatör

Certifiering: PCC