Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser som förändrade kyrkan och samhället på sin tid. Luthers teser påverkar vårt samhälle fortfarande. Bland annat genom att Luther uppmanade människor att börja tänka själva och att man som människa är medskapare och har ansvar för sina egna handlingar. Det finns oerhört mycket att skriva om reformationen och dess effekter på vårt samhälle och vardagsliv men den här texten har inte för avsikt att redogöra för det. Däremot har effekterna av reformationen betydelse för bland annat coachingbranschen idag. Man kan undra hur det kommer sig att coachingen vuxit sig så stark de senaste 20 åren i framförallt västvärlden. Kan det finnas en korrelation mellan att vi är det mest sekulära landet i världen och att behovet av coaching växer?

I radioprogrammet ”Filosofiska rummet” den 2 oktober 2016 får vi höra Lasse Dencik, Gustaf Arrhenius och Alice Teodorescu föra ett samtal om Svenska värderingar och normer. I samtalet konstaterar Lasse Dencik, Socialpsykolog

”…det ställer till exempel krav på individen att man måste sköta sig själv. Att man måste själv så att säga vara projektledare för sitt eget liv, hantera en massa saker, välja en massa saker, ta ställning och kunna organisera sitt eget liv och så där. Alltså krav på att vara själv-iscensättande till exempel. Som man märker till exempel i CV skrivandet. Krav på självdisciplin. Inget samhälle i världen har någonsin haft ett sånt krav på självdisciplin. Man ska disciplinera sig själv och förut så var det läraren, pappan, mamman och prästen…”

Att skapa sitt eget liv med en tom vit projektplan.

För en del är det enkelt men för många är det ett krav som är övermäktigt och frågorna hopar sig -Vad är min vision? -Vad är mitt mål med livet? -Varför finns jag här?- De existentiella frågorna blir mer påtagliga när vi saknar ledstång eller rättesnöre i livet. Det påverkar stora som små beslut i vår vardag och man kan ana att det skapar stress hos fler än en och suger energi som vi behöver till annat. I den här kontexten är det kanske inte märkligt att var och en känner ett behov av en plats där man får hjälp att tänka och strukturera sina tankar, planer och känslor, ett bollplank.

I en sekulär tid vill de flesta av oss inte bemötas av ett förutbestämt innehåll menar Charles Taylor, Professor Emeritus i Filosofi, McGill University och en av vår tids största tänkare, i sin bok, A Secular age. I ett sekulärt samhälle med sekulära värderingar har människan behov av att finna sin egen väg i livet. Därför blir det inte som förr att man till exempel går till prästen med sina existentiella frågor och vardagliga bekymmer utan söker andra vägar och parter till samtal. Det är inte heller så att ens grundläggande värderingar och rättesnören i livet är tillrättalagda av skolan, familjen eller kyrkan.

Taylor menar att det västerländska samhället har en kultur av att söka efter autenticitet eller expressiv individualism i vår tid. Alla uppmuntras att upptäcka sin väg ”göra sin grej”. Här är Taylor och Dencik överens om samhällsfenomenet ”Projektledare över eget liv”. Som projektledare i sitt eget liv söker vi efter äkthet och syfte, och vi vill ta oss dit på vår egna väg, effekterna av det märks i ledarskap, organisationsutveckling och i det egna vardagslivet.

Med detta som bakgrund är coachens verktygslåda och förhållningssätt en attraktiv möjlighet för varje ”projektledare i eget liv och ledarskap”. Coachen erbjuder en jämbördig och ömsesidig relation som byggs på tillit, ömsesidighet och respekt. Coachen kommer inte med en egen agenda eller ett rättesnöre att följa. ”Projektledaren” behöver inte göra resan helt själv utan får en följeslagare, ett bollplank på vägen. Du får hjälp att tänka och att hitta fler möjligheter, perspektiv och lösningar på dina utmaningar. Coachen är utbildad till att stödja dig i din process med kraftfulla frågor, så att du blir medveten om dina resurser och hittar nya perspektiv och når dina mål. I det gemensamma arbetet är coachens roll att stödja dig så att det landar i konkreta handlingar som leder till förändring och värde. I samarbetet växer självtillit, självförtroende och inte minst klarhet över egna vägval fram, i stort som i smått.

Att tänka själv som Martin Luther uppmanade till är ju på många sätt väldigt bra, men ensam är inte starkast och att tänka tillsammans är smart. Varje ”Projektledare” är värd ett coachande samarbete.

Fler och fler företag och organisationer har insett coachingens värde och erbjuder sina medarbetare professionell coaching på samma sätt som man till exempel sedan länge erbjudit massage. Självklart ger det resultat!

När du ska välja coach välj noggrant och ställ krav – det gör vi.

International Coach Federation (ICF) är världens största branschorganisation för professionella coacher. När du väljer en ICF ansluten coach får du en coach vars utbildning och certifiering är kvalitetskontrollerad samt vars arbete regleras av etiska riktlinjer. Vi har funnits sedan 1995 och är 29 000 medlemmar i över 100 länder. Vi vet att vårt arbete skapar framgång för våra klienter med positiva effekter på individ, organisation och samhälle.

Våra anslutna coacher kan du enkelt hitta via vår sökfunktion, du har oss säkert närmare än du tror!