Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC

En människa kan endast få utbyte av en metod i den mån hen känner att hen kan gå med på metodens grundantaganden. Coaching är samtal som utgår från att du har svaren inom dig, att du är resursstark och har vilja att ta ansvar för dina val och handlingar. Du kan endast engagera dig helt i förändringsprocessen om du har förtroende inte bara för coachen, utan även för coachingens grundantaganden.

 

 Förändringar – en del av livet

Förändringar är en del av livet, som sker vare sig du vill det eller inte. Ibland sker en förändring som du behöver hjälp att hantera för att du ska må bra och fungera optimalt. Ibland behöver du hjälp med att skapa en förändring för att du ska må bra och fungera optimalt.

I ett samarbete med en coach arbetar du med det friska, starka och det positiva med fokus på framtidens ännu outforskade möjligheter.

I coaching är det egna ansvaret ett centralt grundantagande, varför just den delen blir avgörande för huruvida en coach är rätt samarbetspartner för dig eller inte.

Ibland varken vill vi eller ser vi nyttan med att göra en förändring. Om vi är nöjda med vår situation finns ingen anledning att reflektera över att det skulle kunna vara annorlunda. Ibland kanske vi till och med, medvetet eller omedvetet, motarbetar en förändring pga. att vi inte är beredda på eller att vi känner oss hotade av förändringen.

Inget av dessa skeenden är fel, och båda är mänskliga. Dock är vår coachbarhet, vår vilja till förändring låg i de situationerna.

  • Jag vill inte göra en förändring (1. Inte beredd)
  • Jag ser inte nyttan med att göra en förändring. (1. Inte beredd)

 

När ska du välja en coach som din samarbetspartner på din förändringsresa?

Om du befinner dig en någon av dessa situationer, och har denna inställning till din situation är en coach en bra samarbetspartner för dig:

➢ Jag har en längtan/ önskan till en förändring. Men min motivation är instabil, och jag behöver hjälp med att hitta/ stärka min motivation. (2.Ambivalent)

➢ Kanske finns det en rädsla för att påbörja en förändring. ”Jag vet vad jag har, men vet inte vad jag får” Jag är villig att utforska min rädsla för att ta mig vidare. (2.Ambivalent)

➢ Jag är redo att reflektera kring de perspektiv jag har och arbeta för att se flera/ nya perspektiv på min situation. (3. Beredd)

➢ Jag är beredd och motiverad att utforska och göra det arbete/ ta de steg som krävs för att jag ska nå mina mål/ den förändring jag önskar. (4. Handling)

➢ Jag ser coachingen som en investering i mitt liv, privat- och professionellt, som kommer att gagna mig i ett hållbart och långsiktigt perspektiv. (5. Förvaltning/ Vidmakthållande)

 

 

Att bli coachad – en aktiv handling

Att bli coachad innebär en vilja att utforska och utmana dig själv och dina handlingar, värderingar och föreställningar. Utifrån mål och handlingsplaner behöver du omsätta dessa i verkligheten, att gå till handling. Mellan coaching sessionerna är det din uppgift att ta de nödvändiga stegen mot målet, att prova dina insikter och nya perspektiv i praktiken.

Samtal med en coach ger dig ökad medvetenhet, själslig näring och handlingskraft – de grundläggande förutsättningarna för mänskligt växande och välbefinnande.

 

ICF`s (International Coaching Federation) definition av coaching

Coaching är ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ
process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

 

Vill du utforska dina ännu outforskade möjligheter?
Hitta din coach här

Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC