Internationella Coachingveckan är ett årligt firande av kraften och effekten av professionell coaching. Den initieras av International Coaching Federation (ICF) och pågår 2020 mellan 4 – 9 maj då ICF medlemmar från hela världen går samman för att sprida och hedra den positiva kraft som coaching skapar för individer, organisationer och andra sammanslutningar globalt.

I år har ICF Sveriges styrelse gett Michael Laweby PCC, i uppdrag att belysa olika sammanhang där coaching kommer väl till sin rätt. Det har han gjort genom intervjuer med utvalda personer som på sitt eget sätt representerar några av de väldigt många olika områden där coaching används.

Videos med intervjuerna kan ses på ICF Sveriges öppna Facebook och LinkedIn sida samt även på ICF Sveriges hemsida. Det som följer är en sammanfattning av det som förmedlades.

Först ut i denna serie är en intervju med Lena Gustavsson PCC, från Guldkanten AB. 

Lena bor och arbetar i Uppvidige, Småland, som är en av landets mest företagstäta kommuner. Där coachar hon många företagare som är i en tillväxtfas via webb och telefon. Hon kallar det hon gör för entreprenörskapscoaching där många olika former av coaching – ledarskaps-, affärs- och personlig coaching – flyter ihop till en helhet för den eller dem som startar upp ett nytt företag.

Hon har lärt sig att entreprenörer har vissa karaktärsdrag, de två främsta är att man är handlingsorienterad och tidseffektiv. Man ser möjligheter, helt enkelt, och gör någonting av dem. Därför passar coaching väldigt bra för dem, speciellt när de får arbeta med de frågeställningar som är aktuella för dem här och nu. Lena väver även in reflektioner över ledarskapet eller vem de vill vara i relation till deras företag som en del av coachingen.

Ett generaliserat exempel från Lenas coacherfarenhet är en entreprenör med en bra idé som börjat på egen hand och efterhand skaffat sig medarbetare och anställda tills de var uppe i ett 30-tal i företaget. När man är så många ökar kravet på det egna ledarskapet och det var i det skedet som Lena kom in. Grundaren hade anställt en VD men kunde inte låta bli att genskjuta VD’n ibland med snabba beslut eller idéer som ännu inte var förankrade. I skedet där Lena började coacha honom var företaget en plats där en ordentlig konflikt var på väg att blossa upp.

Grundaren behövde bli påmind om vem han ville vara och hur han behövde agera för att låta den anställde VD’n sköta det den var anställd för. Han behövde också fokusera på den egna stresshanteringen och att kunna kommunicera tydligt. Genom coachingen lärde han sig att backa och hålla sig till sin roll och då kunde de andra medarbetarna kliva fram och komma med nya idéer. Grundaren fick också förankra sina värderingar kring hur han ville driva sitt företag, bli tydligare i sina visioner och kunde till slut leva dem och spegla dem för sina anställda. Då blev det möjligt för alla att på ett ännu bättre sätt vara den resurs som de var anställda för att vara. Kort sagt, de byggde en kultur som de kunde fortsätta växa i.

Det långsiktiga resultatet blev att grundaren höll sig till affärsutveckling, vilket var hans styrka samtidigt som VD’n fick hantera den operativa, dagliga styrningen och hålla reda på organisationen. Grundaren och VD’n började komplettera varandra istället för att krocka och blev ett starkt team som arbetade tillsammans. Resultatet av coachingen syntes både på omsättningen och på välbefinnandet hos de inblandade personerna.

Det här är ett exempel på hur professionell coaching kan användas för att stärka Sveriges småföretagare. Ur mindre företag kan större företag så småningom växa bara de inblandade kommer över den puckel som det innebär att gå från ett mindre företag där ledaren känner alla till att vara ett företag där inte en person kan veta vem alla är. För att komma väl igenom den fasen kan coaching vara ett alldeles utmärkt instrument som gör en svår övergång smidig.

About Admin