Internationella Coachingveckan är ett årligt firande av kraften och effekten av professionell coaching. Den initieras av International Coaching Federation (ICF) och pågår 2020 mellan 4 – 9 maj då ICF medlemmar från hela världen går samman för att sprida och hedra den positiva kraft som coaching skapar för individer, organisationer och andra sammanslutningar globalt.

I år har ICF Sveriges styrelse gett Michael Laweby PCC, i uppdrag att belysa olika sammanhang där coaching kommer väl till sin rätt. Det har han gjort genom intervjuer med utvalda personer som på sitt eget sätt representerar några av de väldigt många olika områden där coaching används.

Videos med intervjuerna kan ses på ICF Sveriges öppna Facebook och LinkedIn sida samt även på ICF Sveriges hemsida. Det som följer är en sammanfattning av det som förmedlades.

Nummer två i denna serie är en intervju med Malin Emilsson MCC, från Kraft & Balans. 

Malin beskriver sig själv som en ”giggare” som har många ben att stå på i sin yrkesroll och hjälper människor med coachande verktyg i många former, bland annat i samband med nyföretagande där hon beskriver att hon växlar mellan att vara rådgivare, mentor och coach.

Som ny företagare behöver man börja med att förstå det konkreta, vilken företagsform man ska välja till exempel och sedan går man vidare till vad som är viktigt för individen i det egna företaget. Malin lär ut hur man ska bli långsiktigt hållbar som företagare och att kraften att driva sitt företag framåt kommer inifrån. När drivkraften kommer från insidan så kan man lättare stå emot de krafter utifrån som manar på åt olika håll vilket ger energi och uthållighet till företagandet.

Malin berättar en ”solskenshistoria” om en företagare som var vilsen i vad hon ville och hur hon skulle få lönsamhet i sitt företag. Hon blev coachad mycket på hur hon kunde få ihop delarna som hon brann för med att hon kunna få pengar att leva på till sig och sin familj. Genom coachingen växte företagaren. Samtidigt som hon ”lyssnade inåt” och blev hon steg för steg mer trovärdig och långsiktigt hållbar i de tjänster som hon levererade och kunde tjäna pengar och leva på det hon ville.

Sammanfattningen blir att det är viktigt att kunna se både långsiktigt och kortsiktigt, speciellt i dessa pandemi tider. Att fråga sig själv vad som behövs nu, när det är krisigt men för den skull inte tappa perspektivet på den långsiktiga visionen, var man vill befinna sig om 1, 3 eller 5 år.

Det här är ett exempel på hur professionell coaching kan användas för att stärka Sveriges begynnande företagare i deras nyföretagarfas.

About Admin