Internationella Coachingveckan är ett årligt firande av kraften och effekten av professionell coaching. Den initieras av International Coaching Federation (ICF) och pågår 2020 mellan 4 – 9 maj då ICF medlemmar från hela världen går samman för att sprida och hedra den positiva kraft som coaching skapar för individer, organisationer och andra sammanslutningar globalt.

I år har ICF Sveriges styrelse gett Michael Laweby PCC, i uppdrag att belysa olika sammanhang där professionell coaching kommer väl till sin rätt. Det har han gjort genom intervjuer med utvalda personer som på sitt eget sätt representerar några av de väldigt många olika områden där coaching används.

Videos med intervjuerna kan ses på ICF Sveriges öppna Facebook och LinkedIn sida samt även på ICF Sveriges hemsida. Det som följer är en sammanfattning av det som förmedlades.

Nummer tre i denna serie är en intervju med Ingela Dunger ACC, från Dunger Coaching och Consulting. 

Ingela arbetar i eget företag både med coaching och med HR och ledarskapsfrågor. I ett EFS-projekt som heter Kompetenssäkrad Industri arbetar hon som kompetenscoach mot små industriföretag med upp emot 20 anställda. På de företagen coachar hon VDn, produktionschefen och enstaka medarbetare inom produktionen.

Mycket av coachingen handlar om att hitta rätt personal med bra kompetens och rätt utbildning. Ledarskapscoaching är också ett viktigt område för dem som är i ledande befattning.

Många av Ingelas klienter tycker det är jättebra att ha en coach, men lite jobbigt också med de coachande frågor hon ställer som kan handla om hur de arbetar med introduktionen av nyanställda eller hur det gör när det gäller utvecklingssamtal för de anställda. Större företag har ofta de sakerna på plats och för de mindre företagen handlar det om att hitta rätt nivå när det gäller hur de ska göra när det gäller både nya och äldre medarbetare.

Ingela coachar både individuellt och i grupp och något av det mest komplicerade hon fått att arbeta med är hur man ska genomföra svåra samtal på ett bra sätt. Då använder hon sig ibland av checklistor och lathundar som hon kan dela med sig av till den eller de berörda.

Just nu är Ingela mitt i projektet men kan ändå dela med sig av känslan av att göra skillnad för en ny ung chef som inte har de bästa förutsättningar. Hon upplever att coachingen gett hennes klient mer råg i ryggen att stå upp för sig själv vilket såklart gör skillnad för dennes kommande bana som ledare.

Känslan av att ha tillräckligt med råg i ryggen kan vara speciellt viktigt i dessa coronatider när många av företagarna har det jobbigt och det är svårt att få ordrar. Då vill Ingela hjälpa företagen att hitta kraften mitt i krisen och hon vill uppmuntra till att ta tillfället i akta och kompetenssäkra sin personal.

Det här är ett sätt som professionell coaching används på i Sverige.

About Admin