Internationella Coachingveckan är ett årligt firande av kraften och effekten av professionell coaching. Den initieras av International Coaching Federation (ICF) och pågår 2020 mellan 4 – 9 maj då ICF medlemmar från hela världen går samman för att sprida och hedra den positiva kraft som coaching skapar för individer, organisationer och andra sammanslutningar globalt.

I år har ICF Sveriges styrelse gett Michael Laweby PCC, i uppdrag att belysa olika sammanhang där professionell coaching kommer väl till sin rätt. Det har han gjort genom intervjuer med utvalda personer som på sitt eget sätt representerar några av de väldigt många olika områden där coaching används.

Videos med intervjuerna kan ses på ICF Sveriges öppna Facebook och LinkedIn sida samt även på ICF Sveriges hemsida. Det som följer är en sammanfattning av det som förmedlades.

Nummer fem i denna serie är en intervju med Ulf Olsson ACC och coachande handledare, verksam som interncoach i fackförbundet Unionen.

Ulf berättar att de länge använt coaching inom förbundet. Ursprungligen erbjöds karriärcoaching till medlemmarna och sedan 2014 så är förbundet främst inriktat på att coacha de fackliga företrädarna på de lokala arbetsplatserna. Ulf lär även ut det coachande förhållningssättet i sina utbildningar för förtroendevalda och chefsmedlemmar så att de kan använda det i deras olika uppdrag.

Även coachande handledning har sin plats då de fackliga representanterna och dem med chefsuppdrag ofta möter ganska svåra situationer där just coachande handledning kan hjälpa dem komma vidare. Ulf tror att många som arbetar i de rollerna har en ambition att vilja ta över och hjälpa och att istället då lära sig att låta den som behöver hjälpen ta sina steg och få sina insikter kan bli mycket mer värdefullt.

En berättelse från tiden då Ulf karriärcoachade handlar om en av medlemmarna som hade det ganska tufft  och fått väldigt lite uppskattning på sin arbetsplats. När arbetsgivaren sa att det inte längre fanns plats för henne fick hon komma i karriärcoaching till Ulf.

Samtalen kom att handla om hennes väg framåt och trots att hon tidigare arbetat med ekonomi och IT så landade coachingen väldigt tydligt i att hon ville arbeta mer praktiskt. Hon ville bli truckförare och letade upp en truckförarutbildning som kostade pengar. När inte Arbetsförmedlingen ville hjälpa henne med den, eftersom de tyckte att den inte passade hennes profil, så gick till slut Unionen in och stöttade med en del av kostnaden vilket hjälpte henne genomföra utbildningen. Efter den fick hon väldigt snabbt ett jobb och när Ulf sist hade kontakt med henne uttryckte hon lycka över att ha hittat sin drömarbetsplats.

Att vara coach som interncoachar på en arbetsplats är en av möjligheterna som finns för professionella coacher. Denna artikel är den avslutande för coachingveckan 2020.

About Admin