Visst är det fascinerande hur snabbt något blir omodernt. Häromdagen hörde jag mina barn tala om sina första mobiler. Moa som snart är 15 år, berättade att hennes första mobil var en röd Nokia som man kunde spela snake på. Linus snart 18 år, berättade om lyckan när han fick sin första Iphone, den var arvegods, lite kantstött men helt fantastisk! Vi började tala om hur fort utvecklingen går framåt, så många olika modeller av mobiltelefoner de har upplevt under en relativt kort tid. Jag berättade att den modell av hjärna som vi bär runt på, har 40 000 år på nacken. När den kom till var den utvecklad för att passa en tillvaro som handlade om en helt annan överlevnad än idag. Vi funderade över om den mängd information som vår hjärna idag möter under ett dygn är jämförbart med vad hjärnan för 40 000 år sedan fick hantera under en livstid, så kom vi fram till att ibland ta det lite lugnt med informationen så att våra hjärnor hinner med.

Som vi alla vet, finns det idag i vårt samhälle, enorma mängder hjärnor som inte hinner med, de blir stressade. Det märks inte minst när sjukfrånvaron på grund av den organisatoriska arbetsmiljön, däribland stress, har ökat med 70% från 2010-2014. Kostnaden för sjukpeng ökade mellan 2014-2015 med 3,8 miljarder till ofattbara 31.5 miljarder kronor. Det är hissnande och från regeringens sida har man beslutat sig för att vända trenden och att kräva att alla chefer och ledare i hela vårt avlånga land tar ansvar för sina medarbetares organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Från och med den 31 mars 2016 gäller AFS 2015:4 och i den finns tydligt beskrivet att varje arbetstagare i landet ska veta vad deras arbetsuppgifter är, hur de inbördes är prioriterade, till vem de ska vända sig när det råder obalans mellan krav och resurser. Hur varje individs enskilda arbete bidrar till de övergripande målen och vilka målsättningar företaget har avseende arbetsmiljö. Rent krasst skulle man kunna säga att det helt enkelt handlar om sunt företagande. När varje medarbetare vet vad, när och varför de ska göra, så kommer friktionen att minska och framgången att öka.

Redan idag är det många företag som har arbetsbeskrivningar, arbetsmiljöpolicys, visioner och värderingar… på pappret. Skillnaden med det nya förhållningssättet är att det inte handlar om att ha en struktur på papper utan att ha en struktur i verkligheten. Det hjälper inte att ha fina arbetsbeskrivningar på intranätet om de inte är överensstämmande med det du i praktiken lägger tid på under din arbetsdag. Jag som enskild medarbetare ska veta vad jag ska prioritera om jag har ont om tid, och jag ska veta att det är okej att välja bort den mindre prioriterade. Det ska finnas en balans mellan krav och resurser och det ska vara lätt att göra rätt!

Det handlar om tydlighet. Med tanke på att vår hjärna är en 40 000 år gammal modell så är det av stor vikt att det ställs tydliga förväntningar på den och att de är realistiska, annars orkar den till slut inte längre. Det fina med kråksången är att riktigt framgångsrika organisationer tillämpar just detta. De präglas av att det finns en tydlighet i hur övergripande, avdelnings och individens mål hänger samman. De har ett öppet och närvarande ledarskap med örat mot marken. Framgångsrika, sunda, hälsosamma företag har ett coachande närvarande ledarskap och hälsosamma friska medarbetare som ges möjlighet att lyckas.

Att tillämpa ett coachande förhållningssätt och ledarskap kommer att vara en framgångsfaktor i att vända trenden. I den bistra verkligheten kan vi konstatera att varje organisation har den besättning som man har, de ledare man har och de medarbetare som man har. Det är utifrån det man bygger vidare. Stressade medarbetare har ett produktionsbortfall på 38% vilket motsvarar 15 timmar i veckan. Om det finns stress i organisationen innebär det att du trots full bemanning alltid är underbemannad, och därmed har resursbrist. Vi vet att 70% av förändringsinitiativ fallerar eftersom man inte ser till att länka ett tydligt vad med ett attraktivt, tydligt och realistiskt hur.

Den nya föreskriften ska minska stress, inte tvärtom. Att ta extern hjälp att prioritera och skapa tydlighet för verksamheten kommer att vara en investering med snabb avkastning, ett stöd för våra 40 000 år gamla hjärnor. Professionella coacher hjälper dig att nå din fulla potential utifrån din situation och med dina resurser. Ett steg i taget mot en framtid som en stabil och attraktiv leverantör, kund och arbetsgivare med fokus på rätt saker. Har du råd att låta bli?

Anna Sanderoth Vilkas
Professionell Certifierad Coach

Regionansvarig Väst ICF Sverige

För dig som vill läsa mer:
DN debatt, Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket: www.dn.se/debatt/oacceptabelt-att-jobbet-gor-manniskor-sjuka/

Vill du veta mer om vår 40 000 år gamla hjärna? Läs här: http://fokus.dn.se/hjarnforskaren/

Ladda ner ditt exemplar av den nya föreskriften: www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/

Boktips:

Nya Coaching för bättre resultat av sir John Whitmore

Good to Great – Hur vanliga företag tar språnget till mästarklass av Jim Collins